Software Pricelist

Софтуер за Ремап  и забраняване на ЕГР ДПФ цени

Цени за софтуер егр дпф

  • Предлагаме модифициране на софтуер по егр и дпф срещу заплащане
  • Всички модифицирани файлове са с високо качество и тествани на дино стенд
  • С нашите файлове получавате най добри резултати

Цени за софтуер по премахване на ЕГР и ДПФ

Цена за кредит 70EUR 

Car Tuning (Stage 1) 1 Credit
DPF 0.4 Credits
EGR 0.2 Credits
Hard Cut PopCorn Limiter 0.5 Credits
ADD BLUE OFF 0.5 Credits
TVA OFF 0.2 Credits
FLAPS OFF 0.2 Credits
DECAT 0.2 Credits
Hot start 0.2 Credits
MAF OFF ( if possible ) 0.2 Credits
START/STOP SYSTEM OFF 0.2 Credits
DTC 0.2 Credits

Цени за EDC16

Цена на кредит ЕДЦ16 50EUR CREDIT UNITS PER PROJECT EDC16

Car Tuning (Stage 1) 0.5 Credits
DPF 0.3 Credits
EGR 0.2 Credits
Hard Cut PopCorn Limiter 0.5 Credits
ADD BLUE OFF 0.5 Credits
TVA OFF 0.2 Credits
FLAPS OFF 0.2 Credits
DECAT 0.2 Credits
Hot start 0.2 Credits
MAF OFF ( if possible ) 0.2 Credits
START/STOP SYSTEM OFF 0.2 Credits
DTC 0.2 Credits

Дизел Сервиз