кодове за грешки обд

Кодове за грешки на авто диагностика

кодове за грешки

Дизел Център
ул.Цар Симеон Велики 104
0876477805

Запазете час за автодиагностика.

Съдържа кодове от P0001 до P0500

01
Регулатор за количество гориво – неизправна или прекъсната верига

P0002
Верига на регулатор за количество гориво – стойност извън допустими граници или нерегулиран датчик

P0003
Верига на регулатор за количество гориво – напрежение под допустимата стойност

P0004
Верига на регулатор за количество гориво – напрежение над допустимата стойност

P0005
Верига на клапан за прекъсване на горивото „А” (датчик 1) – прекъсната верига

P0006
Верига на клапан за прекъсване на горивото „А” (датчик 1) – напрежение под допустимата стойност

P0007
Верига на клапан за прекъсване на горивото „А”(датчик 1) – напрежение над допустимата стойност

P0008
Позиция двигател – извън допустими граници (първи ред цилиндри)

P0009
Позиция двигател – извън допустими граници (втори ред цилиндри)

P0010
Прекъсната верига датчик позиция разпредлелителен вал 1 (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0011
Позиция разпределителен вал A – аванс над допустимия (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0012
Позиция разпределителен вал A – аванс под допустимия (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0013
Верига активатор на позиция разпредлелителен вал 2 – твърде високо или твърде ниско напрежение във веригата (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0014
Позиция разпределителен вал 2 – твърде голям аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0015
Позиция разпределителен вал 2 – твърде малък аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0016
Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на всмукателни клапани на първи ред (блок) цилиндри)

P0017
Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на изпускателни клапани, на първи ред (блок) цилиндри)

P0018
Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на всмукателни клапани, на втори ред (блок) цилиндри)

P0019
Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на изпускателни клапани, на втори ред (блок) цилиндри)

P0020
Верига активатор на позиция разпредлелителен вал 2 – твърде високо или твърде ниско напрежение във веригата (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0021
Позиция разпределителен вал 1 – твърде голям аванс (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0022
Позиция разпределителен вал 2 – твърде малък аванс (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0023
Позиция разпределителен вал 2 – твърде високо или твърде ниско напрежение във веригата (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0024
Позиция разпределителен вал 2 – твърде голям аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0025
Позиция разпределителен вал 2 – твърде малък аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0026
Верига на управляващ електрически клапан на всмукателните клапани (първи ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници

P0027
Верига на управляващ електрически клапан на изпускателните клапани (първи ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници

P0028
Верига на управляващ електрически клапан на всмукателните клапани (втори ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници (виж Р0026)

P0029
Верига на управляващ електрически клапан на изпускателните клапани (втори ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници (виж Р0027)

P0030
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри,източник автодиагностика.нет

P0031
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде ниско съпротивление

P0032
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде високо съпротивление

P0033
Неизправност във веригата на байпасен клапан на турбо компресор

P0034
Верига на байпасен клапан на турбо компресор – твърде ниско напрежение

P0035
Верига на байпасен клапан на турбо компресор – твърде високо напрежение

P0036
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри (виж Р0030)

P0037
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0038
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0039
Верига на байпасен клапан на турбо/механичен компресор – стойност на напрежение извън допустими граници

P0040
Разменен сигнал на ламбда сондите преди катализатора на първи и втори ред цилиндри

P0041
Разменен сигнал на ламбда сондите след катализатора на първи и втори ред цилиндри,източник автодиагностика.нет

P0042
Верига на подгряване на третия кислороден датчик (ламбда сонда) на първи ред цилиндри (виж Р0030)

P0043
Верига на подгряване на третият кислородният датчик (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0044
Верига на подгряване на третият кислородният датчик (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0045
Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – неизправна или прекъсната верига

P0046
Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – стойност извън допустими граници или нерегулиран клапан

P0047
Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – твърде ниско напрежение

P0048
Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – твърде високо напрежение

P0049
Турбо компресор – прекалено висока скорост на турбината

P0050
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри (виж Р0030)

P0051
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0052
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0053
Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик преди катализатора на първи ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0054
Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик след катализатора на първи ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0055
Общо съпротивление на веригата за подгряване на третия кислороден датчик на първи ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0056
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри (виж Р0030)

P0057
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0058
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0059
Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик преди катализатора на втори ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0060
Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик след катализатора на втори ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0061
Общо съпротивление на веригата за подгряване на третия кислороден датчик на втори ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0062
Верига на подгряване на третият кислороден датчик (ламбда сонда) на втори ред цилиндри (виж Р0030)

P0063
Верига на подгряване на третият кислороден датчик (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0064
Верига на подгряване на третият кислороден датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0065
Спомагателен клапан (дюза) за вкарване на въздух – стойност извън допустими граници или нерегулиран датчик

P0066
Спомагателен клапан (дюза) за вкарване на въздух – твърде ниско напрежение или прекъсната верига

P0067
Спомагателен клапан (дюза) за вкарване на въздух – твърде високо напрежение

P0068
Отношение (връзка) между позицията на дроселовата клапа и MAP / MAF сензор (дебитомер,датчик за количество въздух постъпващ в двигателя)

P0069
Отношение (връзка) между MAP сензор ( дебитомер) и сензор за барометрично налягане

P0070
Неизпрашност верига датчик за външна температура

P0071
Датчик за външна температура – стойност извън допустими граници

P0072
Датчик за външна температура – стойност под допустимата граница

P0073
Датчик за външна температура – стойност над допустимата граница

P0074
Датчик за външна температура – нестабилно показание, източник avtodiagnostika.net

P0075
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (първи ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0076
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0077
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0078
Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (първи ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0079
Соленоиден (електрически) клапан за управление наизпускателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0080
Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0081
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (втори ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0082
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0083
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0084
Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (втори ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0085
Соленоиден (електрически) клапан за управление наизпускателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0086
Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0087
Нлягане в рейката/налягане в системата – твърде ниско

P0088
Нлягане в рейката/налягане в системата – твърде високо

P0089
Регулатор налягане гориво – стойност на налягане извън допустими граници

P0090
Регулатор налягане гориво – неизправност във веригата, източник avtodiagnostika.net

P0091
Регулатор налягане гориво – ниско показание,напрежение под допустимата стойност

P0092
Регулатор налягане гориво – високо показание,напрежение над допустимата стойност

P0093
Регистрирана голяма загуба (теч) на гориво в горивната система

P0094
Регистрирана малка загуба (теч) на гориво в горивната система

P0095
Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – неизправна верига

P0096
Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност извън допустими граници

P0097
Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност под допустимата граница

P0098
Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност над допустимата граница

P0099
Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – нестабилно показание

P0100
Дебитомер – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0101
Дебитомер – стохност извън допустими стойности или нерегулиран датчик

P0102
Дебитомер – стойност под допустимите граници

P0103
Дебитомер – стойност над допустимите граници

P0104
Дебитомер – нестабилно показание, източник avtodiagnostika.net

P0105
Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0106
Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – стойност извън допустими граници

P0107
Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – стойност под допустими граници

P0108
Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – стойност над допустими граници

P0109
Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – нестабилно показание

P0110
Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0111
Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност извън допустими граници

P0112
Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност под допустимата граница

P0113
Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност над допустимата граница

P0114
Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – нестабилно показание

P0115
Датчик температура охладителна течност – неизправна верига

P0116
Датчик температура охладителна течност – стойност извън допустими граници

P0117
Датчик температура охладителна течност – стойност под допустимата граница

P0118
Датчик температура охладителна течност – стойност над допустимата граница

P0119
Датчик температура охладителна течност – нестабилно показание

P0120
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0121
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0122
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) – стойност под допустимата граница

P0123
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) – стойност над допустимата граница

P0124
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) – нестабилно показание

P0125
Неподходяща температура на охладителната течност за оптимален контрол на впръскване на гориво

P0126
Неподходяща температура на охладителната течност за нормално функциониране

P0127
Твърде висока температура на въздуха във входящият колектор

P0128
Термостат ( температура на охладителната течност под границата на отваряне на термостата )

P0129
Барометрично налягане – стойност под допустимата, източник автодиагностика.нет

P0130
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0131
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0132
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0133
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0134
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0135
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0136
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0137
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0138
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0139
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0140
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0141
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0142
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0143
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0144
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0145
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0146
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0147
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0148
Грешка при доставяне (впръскване) на горивото, източник avtodiagnostika.net

P0149
Грешка при момента на доставяне (впръскване) на гориво

P0150
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0151
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0152
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0153
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0154
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0155
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0156
Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0157
Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0158
Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0159
Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0160
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0161
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0162
Трети кислороден датчик (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0163
Трети кислороден датчик (2-риред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0164
Трети кислороден датчик (2-риред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0165
Трети кислороден датчик (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0166
Трети кислороден датчик (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0167
Трети кислороден датчик (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0168
Температура на горивото – над допустимата граница

P0169
Неправилен състеав на горивото, източник avtodiagnostika.net

P0170
Неправилен баланс на състава на горивната смес (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0171
Твърде бедна горивна смес (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0172
Твърде богата горивна смес (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0173
Неправилен баланс на състава на горивната смес (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0174
Твърде бедна горивна смес (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0175
Твърде богата горивна смес (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0176
Датчик за състав на горивната смес – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0177
Датчик за състав на горивната смес – стойност извън допустими граници

P0178
Датчик за състав на горивната смес – стойност под допустимата граница

P0179
Датчик за състав на горивната смес – стойност над допустимата граница

P0180
Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0181
Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – стойност извън допустими граници

P0182
Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – стойност под допустимата граница

P0183
Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – стойност над допустимата граница

P0184
Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – нестабилно показание

P0185
Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0186
Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – стойност извън допустими граници

P0187
Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – стойност под допустимата граница

P0188
Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – стойност над допустимата граница

P0189
Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – нестабилно показание

P0190
Датчик за налягане в рейката – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0191
Датчик за налягане в рейката – стойност извън допустими граници

P0192
Датчик за налягане в рейката – стойност под допустимата граница

P0193
Датчик за налягане в рейката – стойност над допустимата граница

P0194
Датчик за налягане в рейката – нестабилно показание

P0195
Датчик за температура на масло в двигателя – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0196
Датчик за температура на масло в двигателя – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0197
Датчик за температура на масло в двигателя – стойност под допустимата граница

P0198
Датчик за температура на масло в двигателя – стойност над допустимата граница

P0199
Датчик за температура на масло в двигателя – нестабилно показание

P0200
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига

P0201
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 1

P0202
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 2

P0203
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 3

P0204
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 4

P0205
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 5

P0206
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 6

P0207
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 7

P0208
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 8

P0209
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 9

P0210
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 10

P0211
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 11

P0212
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 12

P0213
Инжектор 1 ( при “студен” двигател) – неизправност при стартиране на двигателя

P0214
Инжектор 2 ( при “студен” двигател) – неизправност при стартиране на двигателя

P0215
Ел.клапан за спиране на двигателя – неизправност или прекъсната ел.верига

P0216
Верига за регулиране на момента на запалване/впръскване на гориво – неизправност или прекъсната ел.верига

P0217
Надхвърлена максимално допустима температура на охладителната течност на двигателя

P0218
Надхвърлена максимално допустима температура на маслото в скоростната кутия

P0219
Обороти на двигателя – над допустимите

P0220
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0221
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0222
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) – стойност под допустимата граница

P0223
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) – стойност над допустимата граница

P0224
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) – нестабилно показание

P0225
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0226
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0227
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) – стойност под допустимата граница

P0228
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) – стойност над допустимата граница

P0229
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) – нестабилно показание

P0230
Горивна помпа (първа) – неизправност или прекъсната ел.верига

P0231
Горивна помпа (втора) – стойност под допустимата граница

P0232
Горивна помпа (втора) – стойност над допустимата граница

P0233
Горивна помпа (втора) – нестабилна електрическа верига

P0234
Турбо/механичен компресор – претоварване

P0235
Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0236
Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност извън допустими граници

P0237
Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност под допустимата граница

P0238
Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност над допустимата граница

P0239
Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0240
Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност извън допустими граници

P0241
Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност под допустимата граница

P0242
Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност над допустимата граница

P0243
Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – неизправност или прекъсната ел.верига

P0244
Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0245
Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – стойност под допустимата граница

P0246
Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – стойност над допустимата граница

P0247
Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – неизправност или прекъсната ел.верига

P0248
Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0249
Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – стойност под допустимата граница

P0250
Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – стойност над допустимата граница

P0251
Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – неизправност или прекъсната ел.верига

P0252
Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – стойност извън допустими граници (или или нерегулиран датчик)

P0253
Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – стойност под допустимата граница

P0254
Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – стойност над допустимата граница

P0255
Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – нестабилно показание

P0256
Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – неизправност или прекъсната ел.верига

P0257
Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – стойност извън допустими граници (или или нерегулиран датчик)

P0258
Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – стойност под допустимата граница

P0259
Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – стойност над допустимата граница

P0260
Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – нестабилно показание

P0261
Инжектор на цилиндър 1 – напрежение под допустимата граница

P0262
Инжектор на цилиндър 1 – напрежение над допустимата граница

P0263
Инжектор на цилиндър 1 – неправилен баланс

P0264
Инжектор на цилиндър 2 – напрежение под допустимата граница

P0265
Инжектор на цилиндър 2 – напрежение над допустимата граница

P0266
Инжектор на цилиндър 2 – неправилен баланс

P0267
Инжектор на цилиндър 3 – напрежение под допустимата граница

P0268
Инжектор на цилиндър 3 – напрежение над допустимата граница

P0269
Инжектор на цилиндър 3 – неправилен баланс

P0270
Инжектор на цилиндър 4 – напрежение под допустимата граница

P0271
Инжектор на цилиндър 4 – напрежение над допустимата граница

P0272
Инжектор на цилиндър 4 – неправилен баланс

P0273
Инжектор на цилиндър 5 – напрежение под допустимата граница

P0274
Инжектор на цилиндър 5 – напрежение над допустимата граница

P0275
Инжектор на цилиндър 5 – неправилен баланс

P0276
Инжектор на цилиндър 6 – напрежение под допустимата граница

P0277
Инжектор на цилиндър 6 – напрежение над допустимата граница

P0278
Инжектор на цилиндър 6 – неправилен баланс

P0279
Инжектор на цилиндър 7 – напрежение под допустимата граница

P0280
Инжектор на цилиндър 7 – напрежение над допустимата граница

P0281
Инжектор на цилиндър 7 – неправилен баланс

P0282
Инжектор на цилиндър 8 – напрежение под допустимата граница

P0283
Инжектор на цилиндър 8 – напрежение над допустимата граница

P0284
Инжектор на цилиндър 8 – неправилен баланс

P0285
Инжектор на цилиндър 9 – напрежение под допустимата граница

P0286
Инжектор на цилиндър 9 – напрежение над допустимата граница

P0287
Инжектор на цилиндър 9 – неправилен баланс

P0288
Инжектор на цилиндър 10 – напрежение под допустимата граница

P0289
Инжектор на цилиндър 10 – напрежение над допустимата граница

P0290
Инжектор на цилиндър 10 – неправилен баланс

P0291
Инжектор на цилиндър 11 – напрежение под допустимата граница

P0292
Инжектор на цилиндър 11 – напрежение над допустимата граница

P0293
Инжектор на цилиндър 11 – неправилен баланс

P0294
Инжектор на цилиндър 12 – напрежение под допустимата граница

P0295
Инжектор на цилиндър 12 – напрежение над допустимата граница

P0296
Инжектор на цилиндър 12 – неправилен баланс

P0297
Температурата на маслото в двигателя – над допустимата

P0298
Температура на маслото на двигателя над допустимата стойност

P0299
Турбо/механичен компресор – ниско налягане под допустимото

P0300
Наличие на проблем в запалването на няколко цилиндъра или на случайни цилиндри

P0301
Наличие на проблем в запалването на цилинър 1

P0302
Наличие на проблем в запалването на цилинър 2

P0303
Наличие на проблем в запалването на цилинър 3

P0304
Наличие на проблем в запалването на цилинър 4

P0305
Наличие на проблем в запалването на цилинър 5

P0306
Наличие на проблем в запалването на цилинър 6

P0307
Наличие на проблем в запалването на цилинър 7

P0308
Наличие на проблем в запалването на цилинър 8

P0309
Наличие на проблем в запалването на цилинър 9

P0310
Наличие на проблем в запалването на цилинър 10

P0311
Наличие на проблем в запалването на цилинър 11

P0312
Наличие на проблем в запалването на цилинър 12

P0313
Наличие на проблем при запалването на цилиндрите от ниско ниво на гориво

P0314
Наличие на проблем в запалването на един от цилиндерите ( не уточнен )

P0315
Система за промяна позиция разпределителен вал – неинициализирана ( необучена )

P0316
Маличие на проблем при запалването на цилиндерите при стартиране ( до 1000 об./мин)

P0317
Груб път/пресечен терен – харуерът не е наличен, източник avtodiagnostika.net

P0318
Груб път/пресечен терен – Датчик А (първи или единствен) неизправна верига

P0319
Груб път/пресечен терен – Датчик Б (втори) неизправна верига

P0320
Верига на датчика за обороти на разпределителя на запалването

P0321
Верига на датчика за обороти на разпределителя на запалването, обхват

P0322
Верига на датчика за обороти на разпределителя на запалването, няма сигнал

P0323
Верига на датчика за обороти на разпределителя на запалването, прекъсва

P0324
Система за контрол на детонациите – неправилна работа

P0325
Първи датчик за регистриране на детонации – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0326
Първи датчик за регистриране на детонации – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0327
Първи датчик за регистриране на детонации – стойност под допустимата граница

P0328
Първи датчик за регистриране на детонации – стойност над допустимата граница

P0329
Първи датчик за регистриране на детонации – нестабилно показание

P0330
Втори датчик за регистриране на детонации – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0331
Втори датчик за регистриране на детонации – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0332
Втори датчик за регистриране на детонации – стойност под допустимата граница

P0333
Втори датчик за регистриране на детонации – стойност над допустимата граница

P0334
Втори датчик за регистриране на детонации – нестабилно показание, източник автодиагностика.нет

P0335
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0336
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0337
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0338
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0339
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти А (първи или единствен датчик)

P0340
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0341
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0342
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност под допустимата граница

P0343
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност над допустимата граница

P0344
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза А – на вала на всмукателните клапани(единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – нестабилно показание

P0345
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0346
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0347
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност под допустимата граница

P0348
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност над допустимата граница

P0349
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза А – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – нестабилно показание

P0350
Бобина на запалване – неизправна първична или вторична верига ( за ниско или високо напрежение)

P0351
Бобина на запалване “А” – неизправна първична или вторична верига

P0352
Бобина на запалване “B” – неизправна първична или вторична верига

P0353
Бобина на запалване “C” – неизправна първична или вторична верига

P0354
Бобина на запалване “D” – неизправна първична или вторична верига

P0355
Бобина на запалване “E” – неизправна първична или вторична верига

P0356
Бобина на запалване “F” – неизправна първична или вторична верига

P0357
Бобина на запалване “G” – неизправна първична или вторична верига

P0358
Бобина на запалване “H” – неизправна първична или вторична верига

P0359
Бобина на запалване “I” – неизправна първична или вторична верига

P0360
Бобина на запалване “J” – неизправна първична или вторична верига

P0361
Бобина на запалване “K” – неизправна първична или вторична верига

P0362
Бобина на запалване “L” – неизправна първична или вторична верига

P0363
Наличие на проблем в запалването на цилиндрите – горивото прекъснато

P0364
Запазен

P0365
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига

P0366
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0367
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност под допустимата граница

P0368
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност над допустимата граница

P0369
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – нестабилно показание

P0370
Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик)

P0371
Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – твърде много импулси

P0372
Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – твърде малко импулси

P0373
Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – прекъсващи, неравномерни импулси

P0374
Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – липсва импулс

P0375
Сигнал обороти “Б” (втори датчик)

P0376
Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – твърде много импулси

P0377
Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – твърде малко импулси

P0378
Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – прекъсващи, неравномерни импулси

P0379
Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – липсва импулс

P0380
Верига подгряващи свещи А (първи или единствен датчик)

P0381
Индикатор на таблото за запалителни/подгряващи свещи – неизправна или прекъсната ел.верига

P0382
Верига подгряващи свещи B (втори датчик)

P0383
Запазен SAE J2012

P0384
Запазен SAE J2012

P0385
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0386
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0387
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0388
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0389
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0390
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига

P0391
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0392
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност под допустимата граница

P0393
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност над допустимата граница

P0394
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – нестабилно показание

P0395
Недефинирана

P0396
Недефинирана

P0397
Недефинирана

P0398
Недефинирана

P0399
Недефинирана

P0400
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР)

P0401
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – несъответстващ поток

P0402
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – твърде голям поток

P0403
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – контролна верига

P0404
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – обхват/представяне

P0405
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик А (първи) – ниско напрежение

P0406
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик А (първи) – високо напрежение

P0407
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик Б (втори) – ниско напрежение

P0408
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик Б (втори) – високо напрежение

P0409
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик А (първи) – ел.верига

P0410
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух

P0411
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – неправилен поток

P0412
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан А

P0413
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – отворена ел.верига на клапан А

P0414
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан А – късо съединение

P0415
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан Б

P0416
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – отворена ел.верига на клапан Б

P0417
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан Б – късо съединение

P0418
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – контролна верига А

P0419
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – контролна верига Б

P0420
Ефективност на катализатора под допустимите граници (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0421
Ефективност на катализатора при погряваща фаза – под допустимите граници (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0422
Основна ефективност на катализатора по допустимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0423
Ефективност при подгрят катализатор под допустимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0424
Температура при подгрят катализатор – под допутимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0425
Температурен датчик на катализатора – неизправен датчик или прекъсната ел.верига (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0426
Температурен датчик на катализатора – стойност извън допустими граници (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0427
Температурен датчик на катализатора – стойност под допустимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0428
Температурен датчик на катализатора – стойност над допустимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0429
Подгряване на катализатора – неизправност или прекъсната ел.верига (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0430
Ефективност на системата на катализатора под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0431
Ефективност при фазата на подгряване на катализатора под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0432
Основна ефективност на катализатора по допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0433
Ефективност при подгрят катализатор под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0434
Температура при подгрят катализатор – под допутимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0435
Температурен датчик на катализатора – неизправен датчик или прекъсната ел.верига (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0436
Температурен датчик на катализатора – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик) (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0437
Температурен датчик на катализатора – стойност под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0438
Температурен датчик на катализатора – стойност над допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0439
Подгряване на катализатора – неизправност или прекъсната ел.верига (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0440
Системата за отвеждане на горивните пари към двигателя

P0441
Системата за отвеждане на горивните пари – неправилен дебит през клапана за отвеждане на газовете

P0442
Системата за отвеждане на горивните пари – утановен пропуск в системата (малък)

P0443
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, ел.верига

P0444
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, прекъсната ел.верига

P0445
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, късо съединие

P0446
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за въздух, контролна верига

P0447
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за въздух, прекъсната верига

P0448
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за въздух, късо съединие

P0449
Системата за отвеждане на горивните пари – клапан за въздух – верига ел.клапан

P0450
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар

P0451
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – обхват/представяне

P0452
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар, твърде ниско напрежение

P0453
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – твърде високо напрежение

P0454
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – нестабилно показание

P0455
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – голямо разхерметизиране

P0456
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – много малко разхерметизиране

P0457
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – разхлабена капачка на резервоара

P0458
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, твърде ниско напрежение

P0459
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, твърде високо напрежение

P0460
Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0461
Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0462
Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – стойност под допустимата граница

P0463
Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – стойност над допустимата граница

P0464
Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – нестабилно показание

P0465
Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове

P0466
Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – обхват

P0467
Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – твърде ниско напрежение

P0468
Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – твърде високо напрежение

P0469
Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – нестабилна работа

P0470
Датчик налягане изходящи газове – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0471
Датчик налягане изходящи газове – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0472
Датчик налягане изходящи газове – стойност под допустимата граница

P0473
Датчик налягане изходящи газове – стойност над допустимата граница

P0474
Датчик налягане изходящи газове – нестабилно показание

P0475
Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – неизправна верига

P0476
Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – обхват/представяне

P0477
Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – твърде ниско показание

P0478
Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – твърде високо показание

P0479
Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – нестабилнао показание

P0480
Верига 1 вентилатор охлаждане – неизправна ел.верига

P0481
Верига 2 вентилатор охлаждане – неизправна ел.верига

P0482
Верига 3 вентилатор охлаждане – неизправна ел.верига

P0483
Вентилтор охлаждане – неизправност

P0484
Верига на вентилатора – късо/голяма консумация на ток

P0485
Вентилатор охлаждане – неизправна верига/маса

P0486
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик Б (втори) – ел.верига

P0487
Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – неизправна ел.верига

P0488
Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – обхват/представяне

P0489
Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – твърде ниско показание

P0490
Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – твърде високо показание

P0491
Системата на вторичната помпа за въздух – несъответстващ поток

P0492
Системата на вторичната помпа за въздух – несъответстващ поток

P0493
Вентилатор – твърде висока скорост

P0494
Вентилатор – ниска скорост

P0495
Вентилатор – висока скорост

P0496
Системата за отвеждане на горивните пари – твърде голям дебит

P0497
Системата за отвеждане на горивните пари – твърде малък дебит

P0498
Системата за отвеждане на горивните пари – клапан за въздух – ниско показание на ел-вериагата

P0499
Системата за отвеждане на горивните пари – клапан за въздух – високо показание на ел-вериагата

P0500
Датчик скорост автомобил – А (първи) – неизправност, обща грешка

Дизел Сервиз