кодове за грешки

Дизел Център
ул.Цар Симеон Велики 104
0876477805

Запазете час за автодиагностика.

Съдържа кодове от P0001 до P0500

01
Регулатор за количество гориво – неизправна или прекъсната верига

P0002
Верига на регулатор за количество гориво – стойност извън допустими граници или нерегулиран датчик

P0003
Верига на регулатор за количество гориво – напрежение под допустимата стойност

P0004
Верига на регулатор за количество гориво – напрежение над допустимата стойност

P0005
Верига на клапан за прекъсване на горивото „А” (датчик 1) – прекъсната верига

P0006
Верига на клапан за прекъсване на горивото „А” (датчик 1) – напрежение под допустимата стойност

P0007
Верига на клапан за прекъсване на горивото „А”(датчик 1) – напрежение над допустимата стойност

P0008
Позиция двигател – извън допустими граници (първи ред цилиндри)

P0009
Позиция двигател – извън допустими граници (втори ред цилиндри)

P0010
Прекъсната верига датчик позиция разпредлелителен вал 1 (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0011
Позиция разпределителен вал A – аванс над допустимия (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0012
Позиция разпределителен вал A – аванс под допустимия (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0013
Верига активатор на позиция разпредлелителен вал 2 – твърде високо или твърде ниско напрежение във веригата (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0014
Позиция разпределителен вал 2 – твърде голям аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0015
Позиция разпределителен вал 2 – твърде малък аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0016
Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на всмукателни клапани на първи ред (блок) цилиндри)

P0017
Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на изпускателни клапани, на първи ред (блок) цилиндри)

P0018
Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на всмукателни клапани, на втори ред (блок) цилиндри)

P0019
Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на изпускателни клапани, на втори ред (блок) цилиндри)

P0020
Верига активатор на позиция разпредлелителен вал 2 – твърде високо или твърде ниско напрежение във веригата (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0021
Позиция разпределителен вал 1 – твърде голям аванс (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0022
Позиция разпределителен вал 2 – твърде малък аванс (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0023
Позиция разпределителен вал 2 – твърде високо или твърде ниско напрежение във веригата (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0024
Позиция разпределителен вал 2 – твърде голям аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0025
Позиция разпределителен вал 2 – твърде малък аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0026
Верига на управляващ електрически клапан на всмукателните клапани (първи ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници

P0027
Верига на управляващ електрически клапан на изпускателните клапани (първи ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници

P0028
Верига на управляващ електрически клапан на всмукателните клапани (втори ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници (виж Р0026)

P0029
Верига на управляващ електрически клапан на изпускателните клапани (втори ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници (виж Р0027)

P0030
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри,източник автодиагностика.нет

P0031
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде ниско съпротивление

P0032
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде високо съпротивление

P0033
Неизправност във веригата на байпасен клапан на турбо компресор

P0034
Верига на байпасен клапан на турбо компресор – твърде ниско напрежение

P0035
Верига на байпасен клапан на турбо компресор – твърде високо напрежение

P0036
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри (виж Р0030)

P0037
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0038
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0039
Верига на байпасен клапан на турбо/механичен компресор – стойност на напрежение извън допустими граници

P0040
Разменен сигнал на ламбда сондите преди катализатора на първи и втори ред цилиндри

P0041
Разменен сигнал на ламбда сондите след катализатора на първи и втори ред цилиндри,източник автодиагностика.нет

P0042
Верига на подгряване на третия кислороден датчик (ламбда сонда) на първи ред цилиндри (виж Р0030)

P0043
Верига на подгряване на третият кислородният датчик (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0044
Верига на подгряване на третият кислородният датчик (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0045
Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – неизправна или прекъсната верига

P0046
Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – стойност извън допустими граници или нерегулиран клапан

P0047
Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – твърде ниско напрежение

P0048
Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – твърде високо напрежение

P0049
Турбо компресор – прекалено висока скорост на турбината

P0050
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри (виж Р0030)

P0051
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0052
Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0053
Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик преди катализатора на първи ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0054
Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик след катализатора на първи ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0055
Общо съпротивление на веригата за подгряване на третия кислороден датчик на първи ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0056
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри (виж Р0030)

P0057
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0058
Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0059
Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик преди катализатора на втори ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0060
Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик след катализатора на втори ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0061
Общо съпротивление на веригата за подгряване на третия кислороден датчик на втори ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0062
Верига на подгряване на третият кислороден датчик (ламбда сонда) на втори ред цилиндри (виж Р0030)

P0063
Верига на подгряване на третият кислороден датчик (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0064
Верига на подгряване на третият кислороден датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0065
Спомагателен клапан (дюза) за вкарване на въздух – стойност извън допустими граници или нерегулиран датчик

P0066
Спомагателен клапан (дюза) за вкарване на въздух – твърде ниско напрежение или прекъсната верига

P0067
Спомагателен клапан (дюза) за вкарване на въздух – твърде високо напрежение

P0068
Отношение (връзка) между позицията на дроселовата клапа и MAP / MAF сензор (дебитомер,датчик за количество въздух постъпващ в двигателя)

P0069
Отношение (връзка) между MAP сензор ( дебитомер) и сензор за барометрично налягане

P0070
Неизпрашност верига датчик за външна температура

P0071
Датчик за външна температура – стойност извън допустими граници

P0072
Датчик за външна температура – стойност под допустимата граница

P0073
Датчик за външна температура – стойност над допустимата граница

P0074
Датчик за външна температура – нестабилно показание, източник avtodiagnostika.net

P0075
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (първи ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0076
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0077
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0078
Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (първи ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0079
Соленоиден (електрически) клапан за управление наизпускателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0080
Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0081
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (втори ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0082
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0083
Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0084
Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (втори ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0085
Соленоиден (електрически) клапан за управление наизпускателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0086
Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0087
Нлягане в рейката/налягане в системата – твърде ниско

P0088
Нлягане в рейката/налягане в системата – твърде високо

P0089
Регулатор налягане гориво – стойност на налягане извън допустими граници

P0090
Регулатор налягане гориво – неизправност във веригата, източник avtodiagnostika.net

P0091
Регулатор налягане гориво – ниско показание,напрежение под допустимата стойност

P0092
Регулатор налягане гориво – високо показание,напрежение над допустимата стойност

P0093
Регистрирана голяма загуба (теч) на гориво в горивната система

P0094
Регистрирана малка загуба (теч) на гориво в горивната система

P0095
Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – неизправна верига

P0096
Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност извън допустими граници

P0097
Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност под допустимата граница

P0098
Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност над допустимата граница

P0099
Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – нестабилно показание

P0100
Дебитомер – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0101
Дебитомер – стохност извън допустими стойности или нерегулиран датчик

P0102
Дебитомер – стойност под допустимите граници

P0103
Дебитомер – стойност над допустимите граници

P0104
Дебитомер – нестабилно показание, източник avtodiagnostika.net

P0105
Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0106
Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – стойност извън допустими граници

P0107
Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – стойност под допустими граници

P0108
Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – стойност над допустими граници

P0109
Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – нестабилно показание

P0110
Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0111
Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност извън допустими граници

P0112
Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност под допустимата граница

P0113
Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност над допустимата граница

P0114
Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – нестабилно показание

P0115
Датчик температура охладителна течност – неизправна верига

P0116
Датчик температура охладителна течност – стойност извън допустими граници

P0117
Датчик температура охладителна течност – стойност под допустимата граница

P0118
Датчик температура охладителна течност – стойност над допустимата граница

P0119
Датчик температура охладителна течност – нестабилно показание

P0120
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0121
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0122
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) – стойност под допустимата граница

P0123
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) – стойност над допустимата граница

P0124
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) – нестабилно показание

P0125
Неподходяща температура на охладителната течност за оптимален контрол на впръскване на гориво

P0126
Неподходяща температура на охладителната течност за нормално функциониране

P0127
Твърде висока температура на въздуха във входящият колектор

P0128
Термостат ( температура на охладителната течност под границата на отваряне на термостата )

P0129
Барометрично налягане – стойност под допустимата, източник автодиагностика.нет

P0130
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0131
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0132
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0133
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0134
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0135
Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0136
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0137
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0138
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0139
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0140
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0141
Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0142
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0143
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0144
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0145
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0146
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0147
Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0148
Грешка при доставяне (впръскване) на горивото, източник avtodiagnostika.net

P0149
Грешка при момента на доставяне (впръскване) на гориво

P0150
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0151
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0152
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0153
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0154
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0155
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0156
Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0157
Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0158
Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0159
Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0160
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0161
Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0162
Трети кислороден датчик (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0163
Трети кислороден датчик (2-риред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0164
Трети кислороден датчик (2-риред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0165
Трети кислороден датчик (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0166
Трети кислороден датчик (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0167
Трети кислороден датчик (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0168
Температура на горивото – над допустимата граница

P0169
Неправилен състеав на горивото, източник avtodiagnostika.net

P0170
Неправилен баланс на състава на горивната смес (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0171
Твърде бедна горивна смес (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0172
Твърде богата горивна смес (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0173
Неправилен баланс на състава на горивната смес (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0174
Твърде бедна горивна смес (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0175
Твърде богата горивна смес (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0176
Датчик за състав на горивната смес – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0177
Датчик за състав на горивната смес – стойност извън допустими граници

P0178
Датчик за състав на горивната смес – стойност под допустимата граница

P0179
Датчик за състав на горивната смес – стойност над допустимата граница

P0180
Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0181
Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – стойност извън допустими граници

P0182
Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – стойност под допустимата граница

P0183
Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – стойност над допустимата граница

P0184
Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – нестабилно показание

P0185
Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0186
Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – стойност извън допустими граници

P0187
Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – стойност под допустимата граница

P0188
Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – стойност над допустимата граница

P0189
Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – нестабилно показание

P0190
Датчик за налягане в рейката – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0191
Датчик за налягане в рейката – стойност извън допустими граници

P0192
Датчик за налягане в рейката – стойност под допустимата граница

P0193
Датчик за налягане в рейката – стойност над допустимата граница

P0194
Датчик за налягане в рейката – нестабилно показание

P0195
Датчик за температура на масло в двигателя – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0196
Датчик за температура на масло в двигателя – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0197
Датчик за температура на масло в двигателя – стойност под допустимата граница

P0198
Датчик за температура на масло в двигателя – стойност над допустимата граница

P0199
Датчик за температура на масло в двигателя – нестабилно показание

P0200
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига

P0201
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 1

P0202
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 2

P0203
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 3

P0204
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 4

P0205
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 5

P0206
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 6

P0207
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 7

P0208
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 8

P0209
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 9

P0210
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 10

P0211
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 11

P0212
Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 12

P0213
Инжектор 1 ( при “студен” двигател) – неизправност при стартиране на двигателя

P0214
Инжектор 2 ( при “студен” двигател) – неизправност при стартиране на двигателя

P0215
Ел.клапан за спиране на двигателя – неизправност или прекъсната ел.верига

P0216
Верига за регулиране на момента на запалване/впръскване на гориво – неизправност или прекъсната ел.верига

P0217
Надхвърлена максимално допустима температура на охладителната течност на двигателя

P0218
Надхвърлена максимално допустима температура на маслото в скоростната кутия

P0219
Обороти на двигателя – над допустимите

P0220
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0221
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0222
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) – стойност под допустимата граница

P0223
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) – стойност над допустимата граница

P0224
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) – нестабилно показание

P0225
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0226
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0227
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) – стойност под допустимата граница

P0228
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) – стойност над допустимата граница

P0229
Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) – нестабилно показание

P0230
Горивна помпа (първа) – неизправност или прекъсната ел.верига

P0231
Горивна помпа (втора) – стойност под допустимата граница

P0232
Горивна помпа (втора) – стойност над допустимата граница

P0233
Горивна помпа (втора) – нестабилна електрическа верига

P0234
Турбо/механичен компресор – претоварване

P0235
Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0236
Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност извън допустими граници

P0237
Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност под допустимата граница

P0238
Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност над допустимата граница

P0239
Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0240
Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност извън допустими граници

P0241
Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност под допустимата граница

P0242
Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност над допустимата граница

P0243
Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – неизправност или прекъсната ел.верига

P0244
Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0245
Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – стойност под допустимата граница

P0246
Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – стойност над допустимата граница

P0247
Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – неизправност или прекъсната ел.верига

P0248
Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0249
Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – стойност под допустимата граница

P0250
Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – стойност над допустимата граница

P0251
Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – неизправност или прекъсната ел.верига

P0252
Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – стойност извън допустими граници (или или нерегулиран датчик)

P0253
Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – стойност под допустимата граница

P0254
Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – стойност над допустимата граница

P0255
Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – нестабилно показание

P0256
Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – неизправност или прекъсната ел.верига

P0257
Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – стойност извън допустими граници (или или нерегулиран датчик)

P0258
Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – стойност под допустимата граница

P0259
Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – стойност над допустимата граница

P0260
Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – нестабилно показание

P0261
Инжектор на цилиндър 1 – напрежение под допустимата граница

P0262
Инжектор на цилиндър 1 – напрежение над допустимата граница

P0263
Инжектор на цилиндър 1 – неправилен баланс

P0264
Инжектор на цилиндър 2 – напрежение под допустимата граница

P0265
Инжектор на цилиндър 2 – напрежение над допустимата граница

P0266
Инжектор на цилиндър 2 – неправилен баланс

P0267
Инжектор на цилиндър 3 – напрежение под допустимата граница

P0268
Инжектор на цилиндър 3 – напрежение над допустимата граница

P0269
Инжектор на цилиндър 3 – неправилен баланс

P0270
Инжектор на цилиндър 4 – напрежение под допустимата граница

P0271
Инжектор на цилиндър 4 – напрежение над допустимата граница

P0272
Инжектор на цилиндър 4 – неправилен баланс

P0273
Инжектор на цилиндър 5 – напрежение под допустимата граница

P0274
Инжектор на цилиндър 5 – напрежение над допустимата граница

P0275
Инжектор на цилиндър 5 – неправилен баланс

P0276
Инжектор на цилиндър 6 – напрежение под допустимата граница

P0277
Инжектор на цилиндър 6 – напрежение над допустимата граница

P0278
Инжектор на цилиндър 6 – неправилен баланс

P0279
Инжектор на цилиндър 7 – напрежение под допустимата граница

P0280
Инжектор на цилиндър 7 – напрежение над допустимата граница

P0281
Инжектор на цилиндър 7 – неправилен баланс

P0282
Инжектор на цилиндър 8 – напрежение под допустимата граница

P0283
Инжектор на цилиндър 8 – напрежение над допустимата граница

P0284
Инжектор на цилиндър 8 – неправилен баланс

P0285
Инжектор на цилиндър 9 – напрежение под допустимата граница

P0286
Инжектор на цилиндър 9 – напрежение над допустимата граница

P0287
Инжектор на цилиндър 9 – неправилен баланс

P0288
Инжектор на цилиндър 10 – напрежение под допустимата граница

P0289
Инжектор на цилиндър 10 – напрежение над допустимата граница

P0290
Инжектор на цилиндър 10 – неправилен баланс

P0291
Инжектор на цилиндър 11 – напрежение под допустимата граница

P0292
Инжектор на цилиндър 11 – напрежение над допустимата граница

P0293
Инжектор на цилиндър 11 – неправилен баланс

P0294
Инжектор на цилиндър 12 – напрежение под допустимата граница

P0295
Инжектор на цилиндър 12 – напрежение над допустимата граница

P0296
Инжектор на цилиндър 12 – неправилен баланс

P0297
Температурата на маслото в двигателя – над допустимата

P0298
Температура на маслото на двигателя над допустимата стойност

P0299
Турбо/механичен компресор – ниско налягане под допустимото

P0300
Наличие на проблем в запалването на няколко цилиндъра или на случайни цилиндри

P0301
Наличие на проблем в запалването на цилинър 1

P0302
Наличие на проблем в запалването на цилинър 2

P0303
Наличие на проблем в запалването на цилинър 3

P0304
Наличие на проблем в запалването на цилинър 4

P0305
Наличие на проблем в запалването на цилинър 5

P0306
Наличие на проблем в запалването на цилинър 6

P0307
Наличие на проблем в запалването на цилинър 7

P0308
Наличие на проблем в запалването на цилинър 8

P0309
Наличие на проблем в запалването на цилинър 9

P0310
Наличие на проблем в запалването на цилинър 10

P0311
Наличие на проблем в запалването на цилинър 11

P0312
Наличие на проблем в запалването на цилинър 12

P0313
Наличие на проблем при запалването на цилиндрите от ниско ниво на гориво

P0314
Наличие на проблем в запалването на един от цилиндерите ( не уточнен )

P0315
Система за промяна позиция разпределителен вал – неинициализирана ( необучена )

P0316
Маличие на проблем при запалването на цилиндерите при стартиране ( до 1000 об./мин)

P0317
Груб път/пресечен терен – харуерът не е наличен, източник avtodiagnostika.net

P0318
Груб път/пресечен терен – Датчик А (първи или единствен) неизправна верига

P0319
Груб път/пресечен терен – Датчик Б (втори) неизправна верига

P0320
Верига на датчика за обороти на разпределителя на запалването

P0321
Верига на датчика за обороти на разпределителя на запалването, обхват

P0322
Верига на датчика за обороти на разпределителя на запалването, няма сигнал

P0323
Верига на датчика за обороти на разпределителя на запалването, прекъсва

P0324
Система за контрол на детонациите – неправилна работа

P0325
Първи датчик за регистриране на детонации – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0326
Първи датчик за регистриране на детонации – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0327
Първи датчик за регистриране на детонации – стойност под допустимата граница

P0328
Първи датчик за регистриране на детонации – стойност над допустимата граница

P0329
Първи датчик за регистриране на детонации – нестабилно показание

P0330
Втори датчик за регистриране на детонации – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0331
Втори датчик за регистриране на детонации – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0332
Втори датчик за регистриране на детонации – стойност под допустимата граница

P0333
Втори датчик за регистриране на детонации – стойност над допустимата граница

P0334
Втори датчик за регистриране на детонации – нестабилно показание, източник автодиагностика.нет

P0335
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0336
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0337
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0338
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0339
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти А (първи или единствен датчик)

P0340
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0341
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0342
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност под допустимата граница

P0343
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност над допустимата граница

P0344
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза А – на вала на всмукателните клапани(единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – нестабилно показание

P0345
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0346
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0347
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност под допустимата граница

P0348
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност над допустимата граница

P0349
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза А – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – нестабилно показание

P0350
Бобина на запалване – неизправна първична или вторична верига ( за ниско или високо напрежение)

P0351
Бобина на запалване “А” – неизправна първична или вторична верига

P0352
Бобина на запалване “B” – неизправна първична или вторична верига

P0353
Бобина на запалване “C” – неизправна първична или вторична верига

P0354
Бобина на запалване “D” – неизправна първична или вторична верига

P0355
Бобина на запалване “E” – неизправна първична или вторична верига

P0356
Бобина на запалване “F” – неизправна първична или вторична верига

P0357
Бобина на запалване “G” – неизправна първична или вторична верига

P0358
Бобина на запалване “H” – неизправна първична или вторична верига

P0359
Бобина на запалване “I” – неизправна първична или вторична верига

P0360
Бобина на запалване “J” – неизправна първична или вторична верига

P0361
Бобина на запалване “K” – неизправна първична или вторична верига

P0362
Бобина на запалване “L” – неизправна първична или вторична верига

P0363
Наличие на проблем в запалването на цилиндрите – горивото прекъснато

P0364
Запазен

P0365
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига

P0366
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0367
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност под допустимата граница

P0368
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност над допустимата граница

P0369
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – нестабилно показание

P0370
Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик)

P0371
Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – твърде много импулси

P0372
Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – твърде малко импулси

P0373
Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – прекъсващи, неравномерни импулси

P0374
Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – липсва импулс

P0375
Сигнал обороти “Б” (втори датчик)

P0376
Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – твърде много импулси

P0377
Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – твърде малко импулси

P0378
Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – прекъсващи, неравномерни импулси

P0379
Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – липсва импулс

P0380
Верига подгряващи свещи А (първи или единствен датчик)

P0381
Индикатор на таблото за запалителни/подгряващи свещи – неизправна или прекъсната ел.верига

P0382
Верига подгряващи свещи B (втори датчик)

P0383
Запазен SAE J2012

P0384
Запазен SAE J2012

P0385
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0386
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0387
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0388
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0389
Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0390
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига

P0391
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0392
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност под допустимата граница

P0393
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – стойност над допустимата граница

P0394
Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – нестабилно показание

P0395
Недефинирана

P0396
Недефинирана

P0397
Недефинирана

P0398
Недефинирана

P0399
Недефинирана

P0400
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР)

P0401
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – несъответстващ поток

P0402
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – твърде голям поток

P0403
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – контролна верига

P0404
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – обхват/представяне

P0405
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик А (първи) – ниско напрежение

P0406
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик А (първи) – високо напрежение

P0407
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик Б (втори) – ниско напрежение

P0408
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик Б (втори) – високо напрежение

P0409
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик А (първи) – ел.верига

P0410
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух

P0411
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – неправилен поток

P0412
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан А

P0413
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – отворена ел.верига на клапан А

P0414
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан А – късо съединение

P0415
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан Б

P0416
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – отворена ел.верига на клапан Б

P0417
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан Б – късо съединение

P0418
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – контролна верига А

P0419
Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – контролна верига Б

P0420
Ефективност на катализатора под допустимите граници (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0421
Ефективност на катализатора при погряваща фаза – под допустимите граници (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0422
Основна ефективност на катализатора по допустимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0423
Ефективност при подгрят катализатор под допустимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0424
Температура при подгрят катализатор – под допутимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0425
Температурен датчик на катализатора – неизправен датчик или прекъсната ел.верига (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0426
Температурен датчик на катализатора – стойност извън допустими граници (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0427
Температурен датчик на катализатора – стойност под допустимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0428
Температурен датчик на катализатора – стойност над допустимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0429
Подгряване на катализатора – неизправност или прекъсната ел.верига (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0430
Ефективност на системата на катализатора под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0431
Ефективност при фазата на подгряване на катализатора под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0432
Основна ефективност на катализатора по допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0433
Ефективност при подгрят катализатор под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0434
Температура при подгрят катализатор – под допутимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0435
Температурен датчик на катализатора – неизправен датчик или прекъсната ел.верига (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0436
Температурен датчик на катализатора – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик) (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0437
Температурен датчик на катализатора – стойност под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0438
Температурен датчик на катализатора – стойност над допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0439
Подгряване на катализатора – неизправност или прекъсната ел.верига (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0440
Системата за отвеждане на горивните пари към двигателя

P0441
Системата за отвеждане на горивните пари – неправилен дебит през клапана за отвеждане на газовете

P0442
Системата за отвеждане на горивните пари – утановен пропуск в системата (малък)

P0443
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, ел.верига

P0444
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, прекъсната ел.верига

P0445
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, късо съединие

P0446
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за въздух, контролна верига

P0447
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за въздух, прекъсната верига

P0448
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за въздух, късо съединие

P0449
Системата за отвеждане на горивните пари – клапан за въздух – верига ел.клапан

P0450
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар

P0451
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – обхват/представяне

P0452
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар, твърде ниско напрежение

P0453
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – твърде високо напрежение

P0454
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – нестабилно показание

P0455
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – голямо разхерметизиране

P0456
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – много малко разхерметизиране

P0457
Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – разхлабена капачка на резервоара

P0458
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, твърде ниско напрежение

P0459
Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, твърде високо напрежение

P0460
Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0461
Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0462
Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – стойност под допустимата граница

P0463
Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – стойност над допустимата граница

P0464
Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – нестабилно показание

P0465
Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове

P0466
Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – обхват

P0467
Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – твърде ниско напрежение

P0468
Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – твърде високо напрежение

P0469
Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – нестабилна работа

P0470
Датчик налягане изходящи газове – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0471
Датчик налягане изходящи газове – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0472
Датчик налягане изходящи газове – стойност под допустимата граница

P0473
Датчик налягане изходящи газове – стойност над допустимата граница

P0474
Датчик налягане изходящи газове – нестабилно показание

P0475
Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – неизправна верига

P0476
Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – обхват/представяне

P0477
Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – твърде ниско показание

P0478
Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – твърде високо показание

P0479
Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – нестабилнао показание

P0480
Верига 1 вентилатор охлаждане – неизправна ел.верига

P0481
Верига 2 вентилатор охлаждане – неизправна ел.верига

P0482
Верига 3 вентилатор охлаждане – неизправна ел.верига

P0483
Вентилтор охлаждане – неизправност

P0484
Верига на вентилатора – късо/голяма консумация на ток

P0485
Вентилатор охлаждане – неизправна верига/маса

P0486
Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик Б (втори) – ел.верига

P0487
Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – неизправна ел.верига

P0488
Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – обхват/представяне

P0489
Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – твърде ниско показание

P0490
Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – твърде високо показание

P0491
Системата на вторичната помпа за въздух – несъответстващ поток

P0492
Системата на вторичната помпа за въздух – несъответстващ поток

P0493
Вентилатор – твърде висока скорост

P0494
Вентилатор – ниска скорост

P0495
Вентилатор – висока скорост

P0496
Системата за отвеждане на горивните пари – твърде голям дебит

P0497
Системата за отвеждане на горивните пари – твърде малък дебит

P0498
Системата за отвеждане на горивните пари – клапан за въздух – ниско показание на ел-вериагата

P0499
Системата за отвеждане на горивните пари – клапан за въздух – високо показание на ел-вериагата

P0500
Датчик скорост автомобил – А (първи) – неизправност, обща грешка

Заявка за тест и ремонт
Име или псевдоним.
Моля въведете валиден email адрес за връзка с вас.
Моля въведете подробна информация относно вашият модел автомобил и конкретен проблем. Предишни ремонти и всичко свързано с проблема ви също помагат за бързо диагностициране.
Марка на МПС
Модел на МПС
Кубатура на двигател и конски сили.
Опишете проблема подробно с данни на автомобила, предишни ремонти и проблем в момента.

Дизел Сервиз предлага своевременната профилактика и превантивна поддръжка на горивната система на автомобила подобрява работата на двигателя, намалява разхода на гориво и минимизира разходите за ремонти. Добре работеща горивна система намалява вредните емисии и пази околната среда!

Нашият Дизел Сервиз работи с най-новата техника и оборудване. 
Добра новина вие сте на правилното място за ремонт на всички видове дизелови авточасти. Предлагаме диагностика на дизелови компоненти и качествен ремонт. За повече информация свържете се с нас на посочените телефони .

 • Смяна на горивни филтри
 • Диагностика и профилактика на горивна система
 • Доставка на отремонтиране дизелови дюзи
 • Ребилд на дизелови помпи
 • Висококачествена услуга без скрити цени
 • Даваме гаранция от 6 месеца за извършеният ремонт
 • Специализирани сме в диагностициране на проблеми с дизелови двигатели
 • Оборудвани сме със съвременна техника за тест на дизелови инжектори
 • Предлагаме нови дизелови авточасти когато ремонта е невъзможен с максимална търговска отстъпка !
дизел сервиз

Рециклиране на дизелови инжектори

 1. Диагностика на инжектора на стенд
 2. Разглобяване и установяване на повреди
 3. Подмяна на дефектирали части
 4. Цялостна настройка на инжектора
 5. Проверка на стенд
 6. Кодиране при необходимост

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ФИРМИ И ЧАСТНИ ЛИЦА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Можете да ни се доверите за качествен ремонт.

рециклиране на дизел дюза

Защо инжекторите комън рейл се повреждат?
Въпреки че инжекторите комън рейл са проектирани да издържат много, напредъкът в инжекционната технология означава, че те са по-податливи на износване от проблеми, както следва:

Замърсяване с външни частици: С допустими отклонения, частица от ширината на човешката коса, дори и най-малките частици могат да причинят значителни щети. Често следствие от неефективната филтрация, тези мини частици могат да разрушат контролния клапан и съчмата, което води до прекалено лошо уплътнение между двете.
Замърсяване от вода : Друга често срещана причина за повреда на инжектора комън рейл е замърсяването от вода в горивото. Ако не се съхранява или не се работи правилно, водата може да влезе в горивото и да реагира като корозира металните повърхности и да намали смазването между подвижните части.

делфи дюза клапан


Натрупване на замърсявания: Всяко гориво, което се оставя в инжектора след спиране на двигателя, ефективно ще бъде „втвърдено“ от остатъчната топлина, създавайки въглеродни отлагания, известни също като коксуване. Ако не ремонтирате навреме, тези отлагания ще се натрупат около върха на дюзата и вътрешните части на инжектора, което ще доведе до залепване на иглата респективно счупен мотор.
Неправилен монтаж: Лошите практики за инсталиране също могат да допринесат за преждевременна повреда. Например, липсваща шайба за дюза или тази, която не е правилно поставена, ще позволи на остатъците от горенето да изтичат покрай шайбата на дюзата. Въпреки че това може да изглежда като прости проблеми, те могат да доведат до много по-големи проблеми.

рециклирани дюзи

Най-добрият вариант при ремонт или рециклиране на комънрейл дюзи е смяна на разпръсквач, но в повечето случаи е достатъчно и почистването му с ултразвук. Съществува и компромисен вариант, при който може да се ремонтира само клапанът на дюзата. За да замените Delphi комън рейл дюза техникът трябва да използва диагностичен уред, който е способен да попълва C2i или C3i код в бордовия компютър. В последните години и компании като Ford и Peugeot,Ситроен,Опел започнаха да обръщат поглед към дюзите Denso, които са по-евтини от конкурентните марки и средно могат да бъдат използвани безпроблемно в продължение на 200 000 км. Ако и вие сте с дизелов автомобил и имате нужда от качествен преглед, то сте на прав път. Дизел сервиз за качествен ремонт и рециклиране на дюзи инжектори и помпи ГНП с гаранция. Над двадесетгодишният опит в ремонт на дизелови горивни помпи, дюзи и инжектори дава възможност на специалистите в сервиза професионално и компетентно да разрешат проблемите, възникнали с вашите горивни системи.

ДЮЗИ КОМЪН РЕЙЛ КАК ФУНКЦИОНИРАТ?

Диагностика на комън рейл дюза проблем

И така да стартираме диагностика при проблем на комън рейл системата.

делфи дюзи
Ремонт на дизелови комън реил дюзи Делфи

Диагностика на комън рейл дюза е проблем с много сложна и проста форма ако имате стенд за проверка. Нека вземем за основа и като пример системата за инжектиране BOSCH комън рейл. На първо място, преди да работите с тази система, трябва да решите коя версия на инжекционната система е инсталирана на този автомобил. Пример: Mercedes 2000-2006 година механична бустерна помпа, горивна помпа CP1 и нейните варианти, горивна рейка, на която е инсталиран регулатор и сензор за налягане на горивото, и разбира се, дюзите. Характеристика на тази система е инсталирането на регулатор на налягането. Той регулира налягането от високата страна. Тоест помпата работи в пълна степен и регулаторът облекчава излишното налягане. Това трябва да се помни, както и фактът, че в тази система колкото по- високо е управляващото напрежение към регулатора, толкова по- малко гориво регулаторът ще се източи във връщащата линия и толкова по- високо налягане се поддържа в системата. Съответно в диагностиката, колкото по- висок е процентът на затваряне на регулатора, толкова по- високо налягане се поддържа. И така да започнем в ред. Проверка на помпата за ниско налягане. Включваме манометъра между помпата за ниско налягане и помпата за високо налягане, когато превъртате със стартера, налягането трябва да е поне 2 бара. По принцип същото налягане трябва да бъде, ако вместо механична помпа е инсталирана електрическа помпа. Проверка на помпата за високо налягане и диагностика на комън рейл дюза е проблем. Допълнителни дюзи. Те ще се спрат на тях, докато проверката им не бъде описана навсякъде за всички случаи, но ако темата продължава, ще опиша проверката им отделно. Регулатор – само ако системата е преминала всички предишни проверки, тогава ние предприемаме проверката на регулатора. По правило тя може да бъде проверена само на 100% или като я заменим с нова, или на стойката така, че премахваме и проверяваме уплътненията. Много често причината за теча не е самият регулатор, а неговите вторични пластмасови или гумени пръстени, това е опцията, че налягането в системата се ерозира, при стартиране ще бъде по- малко от 70 бара. Мрежите са инсталирани на всички съвременни регулатори за високо налягане. Не забравяйте да проверите тяхното състояние под микроскоп или добра лупа, много често частици мръсотия или боклуци, които се събират в мрежата, са отговорът на въпроса къде да търсите проблема. Между другото, гледайки напред, задръстената решетка на регулатора много често води до грешка на свръхналягане. За съжаление скенерите често не правят разлика между грешка в излишното налягане или липса, а диагностикът виждайки грешка в налягането, веднага започва да търси теч.

дизел център софия


Ако шофирате със скенер в кола, тогава моментът на свръхналягане се вижда особено ясно от свръхналягането в системата по време на изпускане на газ. В този момент контролното устройство дава указание на регулатора да освободи излишното налягане, но чрез запушената мрежа излишното гориво няма време да се оттича в резервоара. Скенерът в този момент регистрира грешка в налягането и автомобилът ще се блъсне в авария. Тук трябва ясно да разберете дали автомобил се сблъска в инцидент в комплект, тогава като правило, поради липса на налягане, ако веднага след настройване на изход за газ, тогава има прекомерност.Диагностика на комън рейл дюза е проблем. Тук сме една стъпка по- стръмна и повече или по-малко се справихме с регулаторите на помпата и като цяло как работи. Ние вземаме за основа идеален двигател с идеална компресия. Слагаме върху него, например, перфектно изливащи дюзи. В този случай изливането означава дюзи с прекомерно снабдяване, освен това ние ще проверим тяхната идеалност на щанда и ще се уверим, че всички те изливат перфектно точно. Ще взема абстрактни фигури, близки до разбирането. Например при XX, при скорост 4 куб, те дават 6 куб
Слагаме ги на колата, свързваме скенера и …. Каква корекция ще видим ??? Ще отговоря за всички – корекцията ще бъде близо до нула.

За да разберете защо това е точно начина, по който трябва да разберете как работи механизмът за корекция.
В края на краищата, ако и четирите дюзи се изливат по един и същи начин, на теория механизмът за контрол на корекцията трябва да отреже излишното гориво, в случая два кубчета. Скенерът трябва да показва корекцията на цилиндрите навсякъде минус две така, че в резултат да останат четири.
Но ще бъде съвсем различно. Корекцията на всички цилиндри не може да бъде както отрицателна, така и положителна, и затова.

Първата грешка на всички диагностици. Гледайте корекцията без да обмисляте общата емисия на двадесетата. Можете да спорите дълго време за неравностите в корекцията на цилиндрите, но малко хора помнят скоростта на подаване на гориво към двадесетата. Но без този параметър не е правилно да се обмисля корекцията, а в сложни случаи е безсмислено. Вземем дадения пример,и четирите дюзи се изливат, защо влизате в работата по корекцията …. Система XX ще отреже излишното гориво. Ако това е Mercedes със скорост XX шест куба, за да поддържа нормалния празен ход, системата ще изключи допълнителните две, а скенерът ще покаже четири куба и четири норми и ще се излее равномерно. Следователно нулевата корекция и скенерът ще ви дадат идеални показания, ако се съсредоточите само върху корекцията.

Предварително ви предупреждавам, който не знае защо колкото повече гориво наливат дюзите, толкова по- малко гориво ще покаже скенерът в XX, минавайте покрай него. Темата за корекцията е твърде рано, за да можете да я прочетете. Или по-скоро трябва в 95-2000 година в ерата на електронните помпи VE. Който се занимаваше с диагностиката на дизеловите двигатели по това време, захранването към XX се помнеше. Ако вземем за пример Mercedes скоростта на подаване беше 4,5 куб. Сега помислете за реалната ситуация. Същият спринтер само 2000 – 2006 г. Има такъв параметър за дюзата, наречена предварително инжектиране, средната скорост на подаване за стойката е от 0,3 до 3,0 куб така, че когато предварително инжектирането достигне 4 кубика колата започва да звъни, а когато до 5 кубика при ускорение. Обичайно е когато пристига кола с оплакване за звънене по време на ускорение. Не само дюзите могат да звънят, но и дюзите обикновено избухват със скенер или не, като се има предвид само корекция на цилиндъра, не всеки може. И ето защо. Излишното гориво равномерно ще отсече системата XX и ще остави само разсейване, разсейването е неравномерното захранване 5-6, т.е. едно кубче. Корекцията на цилиндъра ще се справи с този кубик. Той ще разпространи тази разлика между най- малко две дюзи и най- много между всички четири и в резултат на това ще получите разпространение от 05 – 08 куб върху готови дюзи, което ще бъде норма … В резултат на това, ако се съсредоточите само върху коригирайки без да вземате предвид промените XX, неизбежно ще направите грешки, в резултат на което ще осъдите както обслужващите дюзи, така и ще оставите опаковките дефектни, дадох ви пример по- горе.

Ето защо, направете правило в диагностиката да наблюдавате не само корекцията, но и потока към двадесетото изменение в рамките на 2,5-3 кубика от нормата, особено в посока на намаляващи показатели, вече е първият симптом на надценена доставка от всички дюзи. Представете си перфектен автомобил, в който изглежда целият баланс. 0. 0. 0. 0 е приказно, но казваш, че това не се случва и ще си прав. Всякакви неизправности, свързани с изгарянето на гориво в цилиндъра ще доведат до ….. корекция +
Проблеми, свързани с компресията в корекцията на цилиндъра +
Неизправности, свързани с неправилна инсталация на дюзи,
като опция две шайби ще доведат до корекция +
Неизправности, водещи до намаляване на корекцията на потока на самата дюза. +
Защо …. Да, всичко е много просто, ако поради малка компресия отводът на цилиндъра намалява, балансиращата система ще увеличи подаването на този цилиндър.
Ако дюзата инсталирате две шайби. Поради промяна в позицията на височината на пулверизатора, възниква нарушение на процеса на горене, отводът на цилиндъра пада, корекционната система ще добави гориво към този цилиндър …., няма да има смисъл освен дим, но това е самият факт.

дизел център

Минусова корекция.
Появява се по-често, но има по-малко причини за това, като правило говори за неизправни дюзи, дюзите са подредени така, че с течение на времето с голям моторен ресурс или при интензивно износване те увеличават подаванията си, така че системата за корекция на двигателя започва да работи в минус –
Втората най-голяма причина, причиняваща корекция на минус, е попадането на масло в бутилките или в цилиндъра …

Има още една корекция …. плава ли тя или когато корекционните стойности танцуват често се движат от отрицателен знак към положителен, двигателят може да я подкопае на XX. По правило сериозните проблеми в динамиката не се усещат в движение.

По правило това е първият знак за дефектни клапани, големите празнини в водачите не задържат и т.н.
Вторият вариант при наличие на синкав дим е неконтролираното подаване на гориво през дюзи в цилиндрите на двигателя.

Вторият вид неизправност започна често да се появява с прехода към пиезо инжектори. Факт е, че износените пиезо дюзи не са рядкост и те започват да капе основната неизправност без сигнал, дизеловото гориво се влива в цилиндрите на двигателя без контрол.
Именно тази неизправност е основната причина за изпускането на филтри за твърди частици. И именно тя е причината за многократното връщане с претенции след отстраняването на сажди, но звучи по различен начин. Пуши на празен ход. И пуши, защото горивото капе.
В крайна сметка премахнахте саждите, но не премахнахте причината.

Има още една причина, поради която корекцията полудява. Това са пружините на всмукателния колектор. Не бъркайте клапаните с пеперуда.
Защо се нуждаем от тях след като толкова години двигателите работиха без тях ?
След като двигателят премина на система с четири клапаново впръскване, дизайнерите решиха, че е възможно да се подобри изгарянето на гориво в цилиндъра в точка XX и да се подобрят стандартите и т.н. За да направите това, просто удвойте скоростта на въздуха, който влиза в цилиндъра.
Идеалното изгаряне на гориво се получава, ако вместо инжектираната и изгоряла горивна молекула свежа кислородна молекула лети до всяка нова инжектирана молекула, а не една, така че сместа се върти в цилиндъра …. За кого е интересен този процес, търсенето в google в ръка е описано подробно ,
Следователно, когато горивото се допусне до двадесетия през един клапан, имаме постоянен обем въздух, получаваме по-голяма скорост на въздуха, която запълва цилиндъра, отколкото при отворени два клапана.
Е, тогава е съвсем просто. Клапаните са задръстени, вихровите клапи отлитат, саждите не са достатъчни, а балансът на горещ двигател просто полудява.
Трябва да кажа, че подобна поръчка не е типична за всички автомобили, всичко зависи от картата на подаване на гориво за този режим на работа. На някои машини, освен малка промяна в общото захранване, когато капаците са изключени, нищо не се случва … Тук има само правила за опит.

Примерни данни
2004 Ford Focus 1.8TDCi 105 к.с. Двигател FFDA Duratorq. Гориво DELPHI първо поколение.
Температура на охлаждане 75 ° C. Температура на входящия въздух 20 ° C, гориво 26 ° C.
Налягането в колектора за гориво е 23,480 kPa, желаното налягане е 23 200 kPa, при 896 об / мин.
Зимно дизелово гориво с плътност 840 mg / cm3.

5342 ms след старта на двигателя
Общо захранване, mg: 4.242 + 3.888 + 4.008 + 4.68 = 16.828 mg. Превеждаме в cm3 (кубчета). 16.828 / 840 = 0.02 cm3. Нещо изобщо не пасва на кубиците ви.
Време за инжектиране, ms: 0,55 + 0,57 + 0,54 + 0,59 = 2,25 ms
Как да разбера дали празният ход е лош или не? В края на краищата, броят на инжекциите в студа и намалява, докато се затопли на двадесето впръскване.
Колко и как да разберете дали има излишък от гориво на XX?

стенд за тест на дюзи

Скенерът показва разликата в горивото
F_INJ_A (mg) F_INJ_B (mg) F_INJ_C (mg) F_INJ_D (mg)
-0.465 0.079 0.74 -0.291

В резултат имаме
5372 ms след старта на двигателя
Общото гориво, mg: 4.25 + 3.891 + 3.992 + 4.672 = 16.805 mg. Средна стойност 16.676mg.
Време за инжектиране, ms: 2,24 ms. В резултат на това разликата в предлагането не подлежи на математическия анализ според броя на инжекциите.Защото проблема е със средни стойности
F_INJ_A (mg) F_INJ_B (mg) F_INJ_C (mg) F_INJ_D (mg)
-0,456 0,071 0,595 -0,231

Сега ясно ли е защо дизелова дюза се тества само и единствено на стенд ???

Пълна сигурност При ремонт на дизелови компоненти и системи, сервизите залагат на сигурно с висококачествените резервни части от надеждните сензори и клапани осигуряват надеждно измерване и регулиране на налягането в системата за впръскване на горивото. Клапан за ограничаване на налягането Материалите с висока якост удължават срока на експлоатация Качество на материалите Всички компоненти на клапаните се произвеждат от висококачествени материали и специални сплави. Помпени елементи от за надежден ремонт на горивни помпи Помпени елементи от Качество във всеки детайл Безопасна, ефективна и перманентна производителност: Помпените елементи на прецизност и строг толеранс. Помпените елементи на се произвеждат с висока степен на прецизност и най-ниски допуски. Бош партньор на сервизите Бош предлага на сервизите цялостно портфолио за дизеловите системи за впръскване: оригинални компоненти и резервни части със същото качество за почти всяко превозно средство – дори и за по-стари автомобили иновативно сервизно оборудване и софтуер практически ориентирани сервизни обучения

 

Дизел център диагностика на дюза и ремонт на дюзи комън рейл рециклиране на инжектори

диагностика на дюзи

Диагностика и ремонт на дюзи комън рейл рециклиране на инжектори да вземем за база и като пример инжекционната система BOSCH ? Преди да започнете работа с тази система, трябва да определите коя версия на системата за впръскване е монтирана на тази кола.
Пример за Mercedes Sprinter 2000-2006 е механична бустерна помпа, CP 1 горивна помпа и нейните варианти, рейката на която е монтиран регулатор на налягането за горивото и сензор и разбира се инжекторите.
Особеност на тази система е монтирането на регулатор на налягането. Дизел Център Той регулира налягането от високата страна. Т.е. помпата работи по цялата бобина и налягането излиза от регулатора. Ако извадите буксата от регулатора, а след това на работеща система тогава регулатора ще поддържа налягане от не повече от 70 бара. Това трябва да се помни, както и факта, че в тази система колкото по-високо е управляващото напрежение на регулатора, толкова по-малко гориво ще изхвърли регулаторът в обратния поток, и колкото по-високо се поддържа налягането в системата. Съответно, при диагностициране, колкото по-висок е процентът на затваряне на регулатора, толкова по-високо е поддържаното налягане. Ако обаче с висок процент затваряне на регулатора на налягане в системата няма достатъчно, това означава, че има теч. 
Първият знак за неизправност на диагностика и ремонт на дюзи комън рейл рециклиране на инжектори стартиране. Налягането в системата при превъртане със стартер бавно достига 120-150 бара или изобщо не достига това налягане. 
120-150 bar е минималното налягане до достигането й. Управлението не дава разрешение за стартиране на двигателя, или е по-лесно да не се дават импулси на инжекторите. 
И така, нека започнем подред. Проверете помпата с ниско налягане. Включете манометъра между помпата за ниско налягане и помпата за високо налягане при превъртане на стартера, налягането трябва да бъде около 2 бара, като по принцип един и същи натиск трябва да бъде, ако се инсталира електрическа помпа вместо механична помпа. 
Проверете помпата с високо налягане.

injectori delphi

 

delphi injectori

Между другото, още един съвет. Ако има грешка на прекомерното налягане върху регулатора без мрежа, трябва да погледнете филтъра с процепи. На спринта и vito е монтиран на края на релсата от страната на регулатора. Свалете регулатора и го извадете от релсата с перфоратора. след това през извадения сензор за налягане, той ще падне тихо. Той се върна от регулатора. Ако тези машини имат регулатор с мрежа, тогава на тях не се монтират процепи. 
Понякога, вместо да откриват причината за честото замърсяване на мрежата, някои хора просто го хапят. че няма решение на проблема, а продължаване на агонията, за което става регулаторът.

Друга версия на тази система обикновено е инсталирана на френските и италианските автомобили от тези години. Почти всички детайли са еднакви и същите, но вместо механична помпа с ниско налягане има потапяща се помпа в резервоара и помпата с високо налягане е комбинирана с регулатор на налягането. 
Подробно няма да описвам проверката на електрическата помпа в резервоара. налягането, развито от електрическата помпа, варира между 2-4 бара. Но проверката на помпата с високо налягане CP1.2 се различава от проверката на помпата CP 1. Основната разлика е, че в тази помпа регулаторът за високо налягане не е монтиран на релсата, а на корпуса на помпата. Това прави някои корекции на проверката на помпата.
Основната разлика е в това, че помпата от серия CP 1 не се контролира и на изхода се създава максимално възможно налягане. Например при скорост на стартера това налягане може да достигне 1000 бара, помпата СР1.2 е от същия дизайн, но има контролер, който прави своите характеристики в помпата. При проверката на тази помпа трябва да се помни, че при пускане на уреда през регулатора се намалява началното налягане на помпата съответно 400-500 bar, ако вземете накрайник, настроен за това налягане и го включите към изхода на помпата, тогава инжекционната дюза не се използва. 250-300 bar. Ако помпата по време на превъртането на стартера тихо натиска този накрайник, регулаторът на помпата работи.
Ако не, тогава регулаторът се отстранява и дискът се завива вместо това (Това е дефектен регулатор със запушен централен отвор, тъй като регулаторите от тези години са еднакви по дизайн). . След това друг тест, ако помпата е тихо натискане инжектор помпа е ОК, регулаторът за подмяна, ако в този случай помпата не притиска дюзата или избутва трудно, ремонт помпа … 
разбира се един доклад няма да бъде в състояние да разгледа всички проблеми, свързани с липсата на налягане в системата, така че корабът трябва да вземе предвид такива неща, като смяна на филтри, изпускане на въздух, неправилно свързване и само наличието на гориво в резервоара.
Е, разбира се, си струва да си припомним, че основната присъда редовно или неправилно може да се даде само от щанда, но тъй като не е винаги под ръка, аз се опитах да опиша как можете, без никакви допълнителни разходи, с помощта на най-простите устройства, да се опитате да проверите детайлите на CR системата

Дизайнерите на помпата CP1 са приписали факта, че изпомпва горивото до пълния размер на трите си бутала и когато е необходимо и когато не е необходимо, а излишъкът нулира регулатора, което не е правилно от гледна точка на ефективност. Ето защо, паралелно с CP1 помпата, беше разработена CP3 помпа с регулатор на налягането, монтиран по тръбопровода за ниско налягане. Затова помпата започна да изпомпва толкова гориво, колкото регулаторът преминава. Удобно е да се разгледа работата на тази помпа в системата на автомобили като Opel Vivaro, Renault, Master. Подобни системи са на Sorento, Santafe и т.н.

Какво трябва да знаете, когато започнете да работите с горивната система на тези автомобили.   

 Регулаторът на налягането на тези автомобили без сигнал или с изключен чип извежда помпата до максимален дебит. Т.е. ако главното реле се повреди на машината и водачът иска да го стартира от тласкача, инжекторите ще бъдат затворени, а дезактивираният регулатор на налягането ще доведе помпата до максимален поток и ако в системата не е предвиден предпазен клапан, един бог знае с какво може да свърши този експеримент.   

  Предпазният клапан на тези автомобили е монтиран на края на релсата под болта с шестостен. Всяко търсене на течове в такива системи трябва да започне от този клапан, а на мястото на монтиране на вентила излиза накрайник, върху който се износва обратната тръба. Нека извадим тръбата за връщане, изключете болта, стартирайте или опитайте да стартирате автомобила. При обслужващия вентил от съединителя не трябва да пада капка гориво.

 Проверката на дюзите се извършва по стандартен начин и няма особености. 

Но ще спрем помпата поотделно, фактът, че помпата CP3 е комбинирана с помпа с ниско налягане, която е монтирана в края на хидравличната глава и регулатор. Тази помпа е по-добре да се провери на щанда, тъй като трябва да контролира няколко параметъра наведнъж. Но с някои оборудване може да бъде оправят в гаражни условия.

Ако има съмнение, че цялата помпена единица, включително регулаторът, може да се извърши по следния начин. Ако налягането в началото не е достатъчно, за да стартирате, извадете чипа от регулатора и свържете към него всеки регулатор от подобна марка. С добри инжектори и добър авариен клапан, налягането в системата трябва да скочи рязко до максимум, ако това не се случи, то причината е в помпата или помпата. По принцип не можете да свържете нищо с чипа, оставете го да виси във въздуха, но имам достатъчно дефектни регулатори така се свързвам. 

Трябва да отбележа, че в случай на загуба на налягане върху износените бутала, тази помпа е предназначена само за подмяна поради конструктивни особености, не може да бъде поправена.  

Смяната на помпата може да се провери по този начин. Премахваме регулатора на налягането вместо него, заточваме адаптер със съединителя и манометъра. При превъртане с стартер трябва да се създаде налягане не по-малко от 2 бара.Ако се извърши това изпитване, изключете подаването на гориво към инжекторите, в противен случай машината ще започне с неконтролирано повишаване на налягането. Ако няма натиск, няма да е излишно да проверите регулатора на ниско налягане, който е монтиран на алуминиевия корпус и изглежда като болт с топка в главата. Ако няма гориво, отстранете помпата с ниско налягане. Аз съм нарязал помпата няколко пъти.

 Между другото, в зависимост от модела, тези машини могат да имат допълнителна бустер помпа в резервоара, а на някои от тях просто круша. Помпата в резервоара работи само в момента на стартиране, след което механичната помпа продължава да работи. Ако в системата не е монтирана механична помпа с ниско налягане, тогава електрическата помпа работи непрекъснато и действа като основна. Когато проверявате помпата, обмислете всички възможности за изпомпване на системата. Няколко пъти се сблъсквах с факта, че успях да разтоварвам помпата CP 3 само на стойката. 

  В противен случай тази система е подобна на предишната и нейната проверка няма функции.

Дизел Център ремонт дизел дюзи рециклиране

И всичко е просто елементарно, след като помпата с регулатора на ниско старателно натисна помпата с регулатора на високо, въпросът как да се справи с горивото, което остава в релсата след рязко свиване на съединителя в момента на изпускане на газ, като опция в момента на превключване на скоростта, започна да нараства още

Факт е, че по време на ускорението има високо налягане в релсата, а когато педалът на газта се освободи, регулаторът блокира подаването на гориво към помпата, блокира, но не се рестартира, като контролното устройство вижда, че педалът е в нулево положение, затваря подаването на гориво към инжекторите. Съответно, потокът през дюзата пада до нула. Налягането в релсата ще бъде намалено само поради липса на плътност в линията или поради статично връщане. И ако налягането при подхода на двигателя към скоростта на двадесети век няма време да се върне към норма, ще получим или звънене при преминаване към празен ход, или грешка при свръхналягане, според вида на регулаторната решетка, когато е настроена на висока. Намаляването на налягането само от статиката не отговаряше на всички.
  И преди всичко, дизайнерът от фирма Delhfi, чиито струи имаха малък статичен връщащ поток, се сблъска с него. 
Те излязоха от ситуацията както следва. Тъй като техните дюзи имат огромна скорост, те въведоха нов параметър на тестовия план.

стенд за дизел дюза

Тъй като тази опция не отговаря друг начин е намерен регулатор за високи. В същото време бяха убити две птици с един камък  
 и стана възможно да се поддържа по-точно налягането в системата и да се контролира управлението на горивото по време на освобождаването на оборотите.

 За проблемите. Тъй като допълнителният регулатор се е повишил на високата страна, тогава всички рани, от които са болни регулаторите, са се преместили на това място. В случай на грешка, причинена от свръхналягане, запушени мрежи, а в случаите, в които те не се държат, грешки се дължат на липса на налягане. Разбира се, първо трябва да се изключат дюзите с такава грешка.  

   От практиката регулаторът ниско лети изключително рядко, но ако възникне въпрос или сканерът помага и определя по процент, колкото повече регулаторът тече по върховете (колкото повече в% ще бъде затворен), толкова повече ще се отвори регулаторът на ниско ниво.

     Ако автомобил излезе с проблем при стартиране, има две възможности за проверка. Ако автомобилът не стартира, изключете изпускателната тръба от регулатора по високата в момента на въртене от стартера, като на практика не трябва да тече от него. Тъй като практически няма изключени изтичания, опитът е единственият такси. 

Има по-прост и по-ефективен начин. Монтирането на тези регулатори е стандартно.Аз използвам дефектни регулатори с запушен канал за нулиране. Аз просто изключвам разряда от високо, този метод работи, когато е необходимо да се сортират течове на клапаните, например, при липса на налягане при пускане. Този метод работи в движение. Ако се подозира вентил поради високото му движение, подмяната му с щепсел веднага променя грешката поради липсата на натиск върху излишъка.

корекция на дюза дизел


В този реален страх от надхвърляне на максималното налягане, не е необходимо, тъй като регулатор на ниско налягане перфектно ще се справи с техните функции. 
И за информация, отстраненият чип от регулатора на налягането понижава помпата до максималния дебит. Премахнатият чип от регулатора на високо отваря пълно
нулиране. 

Това не важи за помпите на Siemens с два регулатора, там регулаторът прекъсва подаването на гориво при ниско напрежение без напрежение, регулаторът при висока скорост се контролира както обикновено.

Да вземем за основа идеалния двигател с идеална компресия.Да го поставим за пример идеално пръскващи дюзи . Пръскането в този случай означава дюзи с излишен поток и ние ще проверим тяхната идеалност на стойката и ще се уверим, че всички те се изливат в идеалния случай, точно аз ще взема абстрактни цифри, които са близки до разбирането. Например, в XX, при скорост от 4 кубически метра, те дават 6 кубика.Поставяме 
ги на автоматично включване в скенера и …. Каква корекция ще видим ??? Ще отговоря за всички, корекцията ще бъде близо до нула.

ремонт на дюзи

За да разберете защо ще бъде така, трябва да разберете как работи механизмът за корекция. 
В края на краищата, ако всичките четири инжектора пръскат по същият начин. На теория механизмът за корекция трябва да отреже допълнителното гориво, в този случай две еденици. Скенерът за диагностика трябва да показва корекцията за цилиндрите навсякъде минус две. Но така че в резултат на това остават четири еднакви което не е коректно . 
Корекция за всички цилиндри не може да бъде както отрицателна, така и положителна, и ето защо. 

дизелови дюзи за трактори

Първата грешка на всички диагностици. Корекцията на уреда не взема предвид общия показател ХХ. 
Можете да спорите дълго за неравномерността на корекцията на цилиндъра, но малцина ще си спомнят скоростта на подаване на гориво за XX. Така без този параметър, не е правилно да се разглежда корекцията, а в повечето случаи е безсмислена.
Система XX прекъсва излишното гориво и ако това е Mерцедес то тогава при скорост от шест кубика, за да се задържи нормално, системата ще прекъсне допълнителните две. След това и скенерът ще покаже четири кубически метра и четири ще са нормални и следователно дори корекцията ще бъде в нула и скенерът ще ви даде перфектни показания! Но това е само ако се съсредоточите единствено върху корекцията което е глупост.

тест дюзи на стенд

Който се е занимавал с диагностиката на дизеловите двигатели към днешна дата е наясно че подавайки заявката за ХХ на порция. Ако вземем например Mercedes Sprinter , скоростта на захранване е 4,5 кубика гориво. 

Сега разгледайте реалната ситуация. Същият Sprinter само 2000 – 2006 година
Има такъв параметър на дюзата, наречена скорост на предварително впръскване на захранването средно от 0.3 до 3.0 куб. Този параметър се нарич предвпръскване. Така че когато предварителното впръскване достигне 4 кубика гориво, колата започва да чука и когато е до 5 кубика чука на аванс при ускорение. Ефекта е като на бензинов двигател със лошо гориво.
Емисиите от този режим се увеличават с течение на времето и замърсяват всичко. А с пробег от 250-300 хиляди тези замърсявания са колосални. 

части за дизелова дюза

Ето защо правим правилото, когато се търси диагностика, за да се търси не само корекцията, но и промяната в двадесетата стойност. Така нейната промяна в рамките на 2.5-3 куба от нормата, особено в посока на намаляване на производителността. А това вече е първият симптом на прекомерно гориво от всички дюзи!
Всяка неизправност, свързана с изгарянето на гориво в цилиндъра, ще доведе до някаква корекция на горивата.
Проблеми, свързани с компресията в корекцията + .
Неизправности, свързани с неправилна инсталация на инжекторите също объркват цифрите.
Неизправности, което води до намаляване на потока на самата корекция на инжектора. +

Да, всичко изглежда да е много просто, ако връщането на цилиндъра падне, системата за баланс ще увеличи снабдяването за този цилиндър. 

– минус корекция.
Това се случва по-често, но причинява по-малко причини, като правило, той говори за дефектни инжектори, дюзите са подредени така, че с течение на времето с дълъг живот, или с интензивно износване, те увеличават своето снабдяване, съответно, системата за корекция на двигателя започва да работи в минус – 
Втората най-голяма причина причинява минус корекция е поемането на масло в цилиндрите или в цилиндъра ! 

Има и друга корекция …. Това е плаващо, или когато корекционните стойности танцуват, често се променят от отрицателен знак до положителен, двигателят е XX може да прекъсва и клати. По правило не се усещат сериозни проблеми в динамиката. 

Има още една причина, поради която корекцията става луда. Това са клапи в смукателния колектор.

Ние сме Дизел Център и разполагаме с квалифицирани специалисти за ремонт и монтаж на дизелови комън рейл горивни помпи за всички видове леки автомобили, камиони и бусове. За услугите по рециклиране и ремонт на горивните помпи се използват единствено висококачествени оригинални резервни части на най-реномираните световни марки.

   Всеки наш клиент би могъл да замени своята неработеща дизелова горивна помпа с рециклирана и стендована от работниците на фирмата, което от своя страна ще гарантира дълъг пробег на вашето МПС .

Ние сме специализиран дизелов сервиз за ремонт и монтаж на комън рейл дюзи на марките Bosch, Delphi, Denso, VDO, Siemens, Continental и CAT. Сервизът разполага с най-добрите професионални уреди в авторемонтите, които са на ваше разположение при необходимост от поправка на комън рейл дюзи, горивни помпи или пиезодюзи инжектори от последно поколение.

Нашият дизелов сервиз извършва и професионални услуги комън рейл по диагностика и рециклиране на комън реил дюзите и инжекторите. Също така извършваме и последваща продажба на стендовани и рециклирани комън рейл дюзи.

Ние работим единствено с оригинални комън рейл резервни части за дизеловите автомобили – разпръсквачи и клапани. След извършване на ремонт на комън рейл дюзите се генерира нов код, който се въвежда в моторният компютър чрез който се осигурява правилната работа на вече ремонтирания комън рейл детаил от инжекционната система.

рециклирани дюзи

Горивната помпа за високо налягане се използва най-вече при дизеловите комън рейл системи двигатели. При бензиновите също може да се среща, но единственото при агрегатите, при които има налице система за непосредствено впръскване на горивото. Горивната помпа обаче изпълнява и друга много съществена роля: тя отговаря за разпределянето на горивото чрез дюзи, през които преминава впръскването в цилиндрите. Помпата и дюзите са свързани чрез метални тръбопроводи. Чрез долната част на разпръсквача дюзите се съединяват с горивната камера. Разпръсквача е снабден с малки отвори, спомагащи за ефективното разпределение на горивото и неговото възпламеняване в камерата.

Тест на Audi/VW пиезо дюзи с диагностичен уред за 3.0TDI

Двигателите на Audi/VW 3.0TDI са първите в които се монтират масово пиезо кристални горивни инжектори , които са обект на масово недоволство поради многобройните дефекти до 2008г . Фирмата производител БОШ, неофициално призна за сериозен технически проблем – архитектурна грешка, която води до преждевременно износване на механичните компоненти и части в инжектора, който работи при налягане до 1800бара .

Предимството на този вид инжектори е това че те реагират 4 пъти по бързо , много по-ниското собствено тегло и висока точност на количеството впръскано гориво като всичко това сравнено с предишното поколение инжектори, разполагащи с магнитен бавен соленоид – клапан.

Известен е факт е че този вид инжектори създават проблем с повишено количество кориво особено в режим на празен ход и последствията на лавинообразни проблеми като запушване на ДПФ, пълнене на маслената система с дизелово гориво и в последствие блокиране на двигателя.
Ние може да ви решим проблема с такива пиезокристални дюзи при това с гаранция !

piezo duzi

Как да направим аматьорска проверка на своите инжектори с помощта на уред VAGCOM VCDS ?

3.0l V6 TDI (BKS/BMK/BUN)

Стартирайте двигателя на вашия автомобил
Свържете диагностичната букса към Вашия автомобил или лаптоп
Стартирайте диагностичния софтуер VCDS-вагком
В полето „Select Control Module“ натиснете бутона „Select“
Изберете група Engine
В новия прозорец изберете Meas. Blocks 08
В следващия прозорец вместо 000 , впишете :
072 -1 цилиндър

073 -2 цилиндър

074 -3 цилиндър

075 -4 цилиндър

076 -5 цилиндър

077 -6 цилиндър

В първата клетка стойността трябва да бъде не по-малка от (-45) но не по-голяма от (+45)

Във втората клетка стойността трябва да бъде не по-малка от (-15) но не по-голяма от (+15)

В случай че стойностите са силно в минусовия диапазон то евентуално имате проблем с дюзите . Ако стойностите са в противоположния край, то най-вероятно евентуално те са запушени и се нуждаят от почистване . В двата случая за по сигурна проверка можете да се свържете с нас.

Ако не разполагате с диагностичен уред ние може да ви свържем с колега в рамките на страната или да ви изпратим такъв !

Като заключение трябва да знаете че корекциите не са гаранция за пряк проблем с дюзи и дюзи за да бъдете сигурни се тестват само на стенд. Можете да ги изпращате на адреса от контактите:
Дизел Център

Автоклиматици ценова листа фреон зареждане и ремонт на дюзи

зареждане климатик с фреон

Предлагаме зареждане на Автоклиматици с фреон и оцветител от 2004 година. Извършваме компютърна диагностика на автоклиматик със специализирана техника за всички видове автомобили и транспортна техника. Даваме гаранция за извършен ремонт. 
Всички цени са ориентировъчни!

Профилактика и зареждане на фреон R134 за превозни средства с автоклиматични системи  20.00 лв. за 100 грама фреон + масло + оцветител.

За фреон R1234YF цената за зареждане на автоклиматик е 60лв за 100грама фреон с включен оцветител и масло за компресор.

Смяна на поленов филтър – от 10лв до 50лв. + филтъра.

Озониране с машина  – 50лв.

Диагностика на автоклиматик със тест за херметичност R134A – 20лв.

Тестване на системата под налягане с азот  – 20лв.

Тестване на системата за микротеч с UV оцветители и лампа – 30 лв.

Смяна на сервизен вентил / игла на цена от 5 лв до 80 лв/бр.

Подмяна на уплътнение – цени само по договаряне !

Монтаж/демонтаж на компресор – от 45 до 275 лв.

Монтаж/демонтаж на климатичен радиатор (кондензатор) – от 50 до 195 лв.

Смяна на маркучи за ниско и високо налягане – цени само по договаряне!

Монтаж/демонтаж на дехидратор/изсушител – цени само по договаряне!

Смяна на датчици  – цени от 15 лв.

Смяна на капилярни тръбички – цена само по договаряне!

Препарат за малки пропуски при коли с до 1000г фреон – 85 лв.

Алуминиеви заварки – цени само по договаряне!

компресор автоклиматик

Заповядайте на адрес: ул.Цар Симеон Велики 104 Видин Дизел Център Сервиз 0876 477 805

 Ремонт и зареждане на Автоклиматик с фреон

автоклиматик зареждане с фреон

Нашият автосервиз извършва услугите диагностика , зареждане и дозареждане на фреон , ремонти и профилактика на автомобилни , а също така всякакъв вид климатици по превозните средства . Ние разполагаме със специализирани инструменти и резервни части за диагностика , монтаж , ремонт и сервиз на автоклиматици : 

Диагностика на автоклиматик

Зареждане и дозареждане с хладилен агент R134A (фреон) 

Зареждане и дозареждане с хладилен агент R1234YF ( най новият фреон) 

Монтаж и демонтаж на компресори от автоклиматик

Монтаж и демонтаж на кондензатор

Монтаж и демонтаж на испарител

Подмяна на пресостати ,температурни сензори и датчици

Монтаж и демонтаж на маркучи

Монтаж и демонтаж на вентилатори

Алуминиеви заварки:
– Заваряваме всички видове алуминиеви тръби
– Заваряваме всички видове кондензатори

Ремонт на всички видове компресори

Намиране и отстраняване на течове с UV оцветител

Тест на системата с Азот под високо налягане

Автомобилната климатична система се нуждае от редовно обслужване, за да се гарантира ефективната й работа. Това е факт, който често се пропуска и много системи се проверяват само при възникване на неизправност.

Автоклиматици Ценова листа

автоклиматик пълнене с фреон
   

В идеалният случай автоклиматикът трябва да се обслужва всяка година. Както и при другите автомобилни системи, редовните проверки позволяват откриването и диагностицирането на нередности, преди те да предизвикат сериозни проблеми.

Запазването на час е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО през месеците МАЙ, ЮНИ, ЮЛИ и АВГУСТ!

 Евакуираме, претегляме и пречистваме наличният фреон.

 Използваме 4 степенна система за установяване на течове + възможност за тест с азот.

 При необходимост отстраняваме дребни неизправности по климатичната система.

 Вакуумираме климатичната система.

 Подмeняме маслото.

 Добавяме оцветител.

 Дозареждаме с необходимото количество фреон.

 Завършваме процедурата с температурен тест и тест за влажност в купето. Проверяваме работата на климатичният компресор.


Край на чакането по сервизите за обслужване на автомобилен климатик. Ние идваме на посочен от вас адрес в удобен за вас час. Организираната и оптимизирана дейност ни позволява да си свършим работата в рамките на 30-45 минути . Обслужваме леки автомобили, микробуси, камиони, хладилна и аграрна техника.

Разполагаме с последен модел професионална техника прецизни инструменти и качествени консумативи. Членове сме на българската браншова камара, което ни прави лицензирани професионалисти.

За повече информация свържете се с нас тук

Име или псевдоним.
Моля въведете валиден email адрес за връзка с вас.
Опишете проблема подробно с данни на автомобила като година, модел, предишни ремонти и проблем в момента.

Ремонт на ГНП горивна помпа

За да се реши проблем с работата на гнп помпата в ремонтната база на сервиза се преминава през няколко етапа за отстраняване на дефектите. Ако във вашето ГНП помпа след диагностика на стенд се установи износване на части като ротор, подложка, клапан, ролка, помпен елемент или гърбична шайба ние ще ви предложим ремонт.Цената на рециклиране на гнп е достъпна за всеки клиент. След ремонт всички помпи се проверяват на специализиран дизелов стенд като се измерва шум на работа, налягане и производителност в милиграми гориво.

1.9тди помпа стенд

Ремонт TDI помпа ГНП

Предлагаме ремонт на всички видове роторни помпи тип VP 
Частично и пълно рециклиране на ГНП.
Проверка на стенд на електромеханични дизелови помпи ГНП.

Ние предлагаме тест на гнп с гаранция за извършена работа.
Ремонт на авансатор.
Ремонт на помпен елемент.
Ремонт на клапан за гориво.
Зацепване и центровка на помпата към превозното средство.
Предлагаме ремонт на механични помпи за строителна и земеделска техника.
Резервни части с доставка в рамките на деня.
Отстъпки за редовни клиенти и автосервизи.

Ремонт VP37 TDI помпа Bo

sch за следните автомобили :

Audi VW Skoda Seat от 96 – 2002 година

VW Golf 3 Golf 4 1.9tdi

Audi A3 A4 A6 1.9tdi

Рено 1.9tdi

Rover 2.0tdi

Работим с куриери за доставка свържете се с нас

 

 

помпа дизел проблем тест на стенд

Вписване на кодове за дюзи кодиране с диагностика

кодиране на дюзи

Да се кодира ли или да не се кодира това е въпросът ?  
Комън рейл инжекторите с високо налягане са дизелови системи който предлагат редица предимства пред традиционните дизелови системи, като например подобрена производителност, намалена консумация на гориво и по-тихи двигатели. 
Друго съществено предимство на комън рейл системата е способността да може еднозначно да се намалят емисиите, шума , да се повиши мощността и да се намали разхода на гориво едновременно ! Така че, защо да се кодират инжекторите ? Код за инжектор обикновено известен като код IMA (Bosch и Siemens) или код за калибриране (Delphi), е код, който е програмиран в ECU за точна комуникация и контрол на инжектиране .

 

DELPHI комън рейл инжекторите изискват кодиране на двигателя. Типичният код е 16 букви и цифри или 20 знака за по-новите приложения .

кодиране инжектори
                      кодиране на инжектори

На много превозни средства, особено на дизелови камиони, когато сменяте инжектор за гориво, често се налага да кодирате този инжектор в компютъра на автомобила.
И това, което прави, това кодиране, е, че казва на компютъра колко гориво ще изтече този инжектор, защото всеки инжектор за гориво ще изтече различно количество гориво.
На този камион на Ford това е доста лесна процедура, така че нека да преминем през него. Функционалните тестове са вътре в двигателя , така че ще влезем там и след това е под Функционални тестове и тогава ще го видите точно там.
10-цифрения код отгоре на инжектора, за да програмираме инжектора. Не бъркайте знаците. Например осем и B, D и нула при отчитане на инжекторите. Вече записах кода на този, който е там, така че ще продължим да продължаваме.
Искате ли да програмирате новия ID? Там е старият. Имате нов?

DENSO комън рейл инжектори някои много ранни версии не могат. Типична продължителност на кода е 16-24 буквено-цифрови знаци, които зависят от превозното средство.

 

Име или псевдоним.
Моля въведете валиден email адрес за връзка с вас.
Моля въведете подробна информация относно вашият модел автомобил и конкретен проблем. Предишни ремонти и всичко свързано с проблема ви също помагат за бързо диагностициране.
Марка на МПС
Модел на МПС
Кубатура на двигател и конски сили.
Опишете проблема подробно с данни на автомобила, предишни ремонти и проблем в момента.
Дизел Сервиз