Гаранция и условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

  
Гаранция след ремонт се дава само и единствено след ремонт на всички инжектори, помпа за високо налягане и почистване на цялата горивна система от нас или от специализиран сервиз.
Гаранцията не важи без заверка от специализиран сервиз за извършено почистване на горивната система!

  Повреденият продукт да съответства по тип, модел и номер, да е окомплектован, да не е разглобяван предварително и да не е с механични повреди, които правят ремонта му невъзможен.

1.Условия за валидна гаранция:

1.1Съответствие с отремонтираният продукт по сериен номер.

1.2. Правилно съхранен продукт. По никакъв начин не може да използвате гаранцията след неправилно съхранение като влажна среда, изпускане, удряне, надраскване, нагряване, претоварване, преработен софтуер или различен от фабричният също водят до отпадане на гаранцията.

1.3. Нарушена, заличена, изтрита пломба/ белег (или опит за имитация) върху отремонтиран от нас продукт.

1.4. Грешка по време на монтаж на отремонтиран продукт във неквалифициран сервиз от неквалифициран персонал. Неправилно монтиране на дюзата като пренатягане, усукване, изпускане от дифтунгата или неправилна дебелина.

1.5. Непочистена или мръсна горивна система водеща до кратковременна експлоатация на отремонтираният продукт.

Метални фрагменти от проблем в ГНП помпа за високо налягане или остатъци от такива. Масло в горивната система, неправилни добавки или биодизел също водят до трайни белези по отремонтираният продукт сочещи за неправилна експлоатация което автоматично води до отпадане на гаранцията.

Може да бъде отказано гаранционно обслужване също и в следните случаи:
1.6. Гаранционно обслужване не се прилага, когато дефектите, проблемите и/или несъответствието са в следствие от долу изброените причини:
-продуктът не се използва по предназначение;
-непрофесионална поддръжка или изменение на продукта;
-употреба на софтуер, резервни части, аксесоари или консумативи, които не са доставени или одобрени от производителя;
-експлоатация на продукта, несъобразено с характеристиките му;
-каквато и да е намеса или поправка, предизвикваща дефект или причина за неизправност;

2. Ние не носим никаква отговорност при загуба на авточасти и отремонтирани продукти във времето от изпращането по куриерска фирма и обратно от клиента. Всеки клиент е длъжен да посочи застраховка в двете посоки и също така да заплати куриерската услуга. Клиента е длъжен да направи точен опис в полето за описание на продуктите към куриерската услуга. Клиента няма право на каквато и да било претенция при несъотвествие или разминаване на посочен продукт по време на транспорта до нас с куриерска фирма. Клиента е длъжен да изисква касов бон.

2.1.Изпратени продукти със съмнения за неправилна работа в период на гаранцията им без установяване на дефект се заплаща тест на стенд за сметка на клиента.

3.Почистване на горивната система

    Задължително почистване на горивната система след проблем в ГНП помпата за високо налягане!!!         

    Гаранцията важи само след тази процедура!
Почистването на горивната система никога не може да стане с каквато и да било добавка!

    Промиването на системата е сигурен начин за дълготрайност на ремонта, за да запазите компонентите в комън рейл системата от повторен проблем. Доста често това се пренебрегва от автосервизите след проблем в комън рейл помпата и наличието на метални фрагменти от нея по цялата система. Добро решение за почистване и промиване на горивната система е демонтиране на всички компоненти по горивната система като започнете от сонда, нов горивен резервоар, тръбопроводи, топлообменници, горивни рейки, горивни маркучи, тръби за високо налягане, помпа високо налягане и поставяне на нов филтър. Без подмяна на горивен резервоар няма валидна гаранция! Подмяната му се потвърждава само с протокол издаден в сервиза където е извършен монтажа.

3.1.При никакви обстоятелства не се приема рекламация, когато дефектът се дължи на нарушени предписания за работа, неправилно обслужване или неправилен монтаж, некачествени горива, неподходящо или нецелесъобразно приложение, неправилно третиране или естествено износване, както и предприети от трети лица въздействия, както и опит за ремонт. За дефект в материала или производствен дефект, възникнал на модифицирани от трета страна продукти- преустройване или тунинг за спортни цели, за всяко от изброените не поемаме абсолютно никаква гаранция!!! 


COMMONRAIL.BG
За всеки извършен ремонт клиентите автоматично се съгласяват с условията за гаранция публикувани на сайта и са задължително запознати с придружаващо копие!
       

3.2.Монтирането на закупените стоки трябва да става в сервиз от техническо компетентно лице! Всеки монтаж в сервиз задължително трябва да е съпроводен с протокол от сервиза за извършен монтаж. Своеволно монтиране на закупена стока може да доведе до нейното повреждане, а също така до отказ от приемане на рекламация или да доведе до техническа неизправност на вашето МПС. Може да застраши живота и здравето ви, както на вас, така и на останалите лица, пътуващи във вашето МПС и/или останалите участници в движението!

3.3.След ремонт ГНП от всякакъв тип гаранция се дава само след протокол издаден в оторизиран сервиз за почистване на горивната система преди монтажа на ГНП в автомобила!!!
3.4.Специално условие за валидна гаранция на помпа-дюза инжектори от тип 1.9тди 2.0тди VAG group е измерване за износване в отворите на главата с вътромер. Измерването задължително се извършва преди ремонт на дюзите и трябва да се изисква заверка от сервиз с констативен протокол. Също така предвид спецификата по монтажа относно регулирането им трябва да бъде извършен в специализиран сервиз и да бъде предоставен протокол за монтажа. Гаранцията отпада при неправилен монтаж на гумички и уплътнения !
3.5.След монтажа на инжекторите задължително е да се извърши обезвъздушаване на системата преди пълното стягане на горивните тръби в най- високата възможна точка от рейката с цел намаляване риска от попадане на въздух в самите инжектори!

   При съмнения за рекламация, когато проблема не е в рекламираните части, теста се заплаща по цените посочени в ценовата листа.

ЗАЯВКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ :

COMMONRAIL.BG

Дизел Сервиз