Дихтунг се нарича уплътнението между дизеловите инжектори и главата на двигателя. Изработва се от медна сплав или според спецификация от производителя може да бъде от стомана за повечето японски инжектори Денсо. В магазините за авточасти може да се намери под името уплътнителен пръстен. 
Много често се появява проблем с изпускане на дихтунгите под дюзите. Също толкова често това се пренебрегва и изпускането на дихтунгите води до фатални проблеми с двигателя.

проблем с дихтунги

Изпускането на дихтунгите под дизеловите инжектори се получава не само от стандартното прогаряне което е резултат от много изминати километри или прегряване, но и от неправилен монтаж в сервиз. Задължително преди замяна на дихтунги е райбероването на леглото преди монтажа на нов меден дихтунг. Също така трябва да се избере дебелина по предписание точно за този модел двигател. Различен дихтунг монтиран неправилно води до светкавино бърз проблем с двигателя.

Нашата фирма има задължително условие за валидна гаранция точно този монтаж на дихтунг да бъде извършен качествено!

посинял разпръсквач

Задължително е когато имате изпускане в дихтунгите на инжекторите те да се демонтират и тестват на стенд. Така ще сте сигурни че вашите инжектори са в работещо състояние и няма да имате скорошни проблеми. Повечето „автосервизи“ разчитащи че имат познания в тази област подвеждат клиенти си и пропускат момента с тестването просто защото нямат стенд за тест на дюзи. Същите тези псевдо сервизи не желаят да губят време и искат бързи пари за така нареченият ремонт по замяна на изпускащи дихтунги без да тестват дюзите и по този начин нанасят вреда на клиента. Трябва да е ясно че винаги дизелови инжектор с изпуснала дихтунга без да премине тест и ремонт на стенд задължително ще има повторен и то фатален проблем за двигателя.
Всеки сам избира как да се ремонтира автомобила му но доста от сервизите не знаят и не умеят как да го направят качествено.

Важен вторичен проблем при изпускането на дихтунгите около дюзите е когато не желаете да оправите навреме този проблем това води до голям нагар и невъзможно вадене на инжекторите. Образуването на нагар около инжекторите е фатално и доста често в сервиза се радват когато се извадят успешно вашите дюзи дори и на части счупени. 
Симптомите за изпускащи дихтунги са:
1. Черен дим около главата на двигатела и нагар около дюзите.
2.Неравномерна работа на двигателя и загуба на цилиндри.
3.Ниска мощност на двигателя и прекъсване.
4.На някой модели изпускането в дихтунгите води до теч на дизелово гориво или двигателно масло.
Възможно е в „автосервизите“ да наричат тези уплътнения с всякакви имена като : дифтунки , дивтунги, дихтунки и т.н. Името дихтунг идва от немската дума „Dichtung“ .
Препоръчва се ремонт само от квалифициран персонал защото се използва специализирано оборудване и инструменти!

Смяна на разпръсквачи за дизелови дюзи в нашата фирма за ремонт на дюзи се извършва всеки ден. Това става както превантивно така и след вече наличен проблем с посиняване в дюзите. Посиняването на разпръсквач се дължи на няколко възможни причини както следва:
– Наличие на масло в горивната камера
– Ниско качество на разпръсквачите
– Неправилен монтаж
– Грешен модел разпръсквачи
– Неправилно регулирана дюза
– Високи горива в комън реил системата

посинял разпръсквач

Смяна на посинял разпръсквач се налага когато ние тестваме вашите дюзи и установим че това е проблем. Никога проблем не се решава с проста смяна като отвиване с поставяне на разпръсквач от магазина и завиването му. Всяка дюза има определен допуск за горивата и смяната от ваша страна само ще влоши параметрите на вашата дюза. Ние сменяваме разпръсквачи за дюзи и регулираме с финна настройка горивата на вашата дюза да влязат в заводски параметри. Никога не правете това вкъщи или пред блока защото резултатите ще са катастрофални за вашият двигател!

посиняване по разпръсквача на дюзата

Когато вашият автомобил има поставен чип тунинг с ниско качество също се наблюдава посиняване в разпръсквачите и това се случва често в България. Това е така защото тук няма никакъв контрол над фирмите извършващи чип тунинг и това често се извършва от лица нямащи представа колко милиграма гориво пускат в картите на компютъра ви. Това че колата ви пуши много черни сажди не ви прави с мощен двигател и вие просто замърсявате излишно околната среда и най вече вас самите.

Дизел Сервиз