Отказ на гаранция

Условията за ремонт са :

    Повредения продукт да съответства по тип, модел и номер , да е окомплектован , да не е разглобяван предварително и да не е с механични повреди, които правят ремонта му невъзможен. 

разпръсквач

Условия за валидна гаранция :

– Гаранционна карта с вписан сериен номер на отремонтираният продукт ( инжектор / гнп помпа ) дата на извършването на ремонт и краен период на валидност .

– Съответствие с отремонтираният продукт по сериен номер .

– Правилно съхранен продукт . По никакъв начин не може да използвате гаранцията след неправилно съхранение като влажна среда , испускане , удряне , надраскване , нагряване , претоварване , преработен софтуер или различен от фабричният също водят до отпадане на гаранцията.

–  Нарушена , заличена , изтрита , пломба / белег (или опит за имитация) върху отремонтиран от нас продукт.

– Грешка по време на монтаж на отремонтиран продукт във неквалифициран сервиз от неквалифициран персонал . Неправилно монтиране на дязата като пренатягане, усукване , изпускане от дифтунгата или направилна дебелина .

– Непочистена или мръсна горивна система водеща до кратковременна експлоатация на отремонтираният продукт. Масло в горивната система , направилни добавки или биодизел също водят до трайни белези по отремонтираният продукт сочещи за неправилна експлоатация което автоматично води до отказ на гаранция .

Може да бъде отказано гаранционно обслужване също и в следните случай :
1. Гаранционно обслужване не се прилага, когато дефектите, проблемите и/или несъответствието са следствие от долу изброените причини:
-продуктът не се използва по предназначение;
-непрофесионална поддръжка или изменение на продукта;
-употреба на софтуер , резервни части , аксесоари или консумативи, които не са
доставени или одобрени от производителя;
-експлоатация на продукта, несъобразено с характеристиките му;
-каквато и да е намеса или поправка, предизвикваща дефект или причина за неизправност

2. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага в оригинал настоящата Гаранционна карта с вярно съдържание и касов бон относно закупуване на продукта. Рекламации не се приемат, когато не са предоставени посочените в предходното изречение документи, както и когато фабричният номер на продукта не може да се прочете или липсва.

прегряли разпръсквачи

Ние не носим никаква отговорност при загуба на авточасти и отремонтирани продукти във времето от изпращането по куриерска фирма и обратно от клиента . Всеки клиент е длъжен да посочи застраховка в двете посоки и също така да заплати куриерската услуга . Клиента е длъжен да направи точен опис в полето за описание на продуктите към куриерската услуга. Клиента няма право на каквато и да било претенция при несъотвествие или разминаване на посочен продукт по време на транспорта до нас с куриерска фирма . Клиента е длъжен да изисква касов бон . Клиента е длъжен да изисква и запази гаранционна карта след ремонт на даден продукт .  При липса на някое от изброение е длъжен да ни уведоми .

Изпратени продукти със съмнения за правилна работа в период на гаранцията им се заплаща тест на стенд за сметка на клиента .

    Задължително почистване на горивната система!!!          Гаранцията важи само след тази процедура !
    Почистването на горивната система никога не може да стане с каквато и да било добавка!
    Промиването на системата е сигурен вариант за дълготрайност на ремонта за да запазите компонентите в комън рейл системата от повторен проблем . Доста често това се пренебрегва от автосервизите след проблем в комън рейл помпата и наличието на метални фрагменти от нея по цялата система . Добро решение за почистване и промиване на горивната система е демонтиране на всички компоненти по горивната система като започнете от сонда , горивен резервоар , тръбопроводи , топлообменници , горивни рейки , горивни маркучи , тръби за високо налягане , помпа високо налягане и поставяне на нов филтър .

    При никакви обстоятелства не се приема рекламация , когато дефектът се дължи на нарушени предписания за работа , неправилно обслужване или неправилен монтаж , некачествени горива , неподходящо или нецелесъобразно приложение, неправилно третиране или естествено износване , както и предприети от трети лица въздействия както и опит за ремонт . За дефект в материала или производствен дефект, възникнал на модифицирани от трета страна продукти – преустройване или тунинг за спортни цели , за всяко от изброените не поемаме абсолютно никаква гаранция !!!

проблеми дизелови комън рейл инжектори

Предвид специфичността на предлаганите от нас стоки, които са втора употреба важно е да се знае че монтирането на закупените стоки трябва да става в сервиз от техническо компетентно лице! Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до нейното повреждане, а също така до отказ от приемане на рекламация или да доведе до техническа неизправност на вашето МПС или да застраши живота и здравето ви както и на останалите лица, пътуващи във вашето МПС и/или останалите участници в движението!

stopeno-butalo

boschsmalllogosimens


Търсене