Новите еко стикери – какво трябва да знаете за тях?

От 12 юли 2021 г. ще бъдат издавани нови удостоверения за технически преглед на автомобили, и нови стикери. В еко стикерите ще се отразява – екологичната група на автомобила.

Каква роля играе еко стикера?

Отивайки до Европа с колата си, трябва да проверите дали вашият маршрут е през екологичната зона на Германия, например.

проверка кат замърсяване

Попадайки в тази зона, не забравяйте да залепите специален екологичен еко стикер на предното стъкло – червен, жълт или зелен.

За да се подобри качеството на въздуха в дадени райони с особено излагане на фини прахови частици, като градски центрове, са необходими ограничения на движението по някои основни пътища в дадени градове.

Тези екологични зони могат да бъдат идентифицирани с пътни знаци и само превозни средства с екологичен знак ще могат да се движат по него. Тези еко стикери се издават на превозните средства, чиито параметри отговарят на нормите за емисии, посочени в Европейския съюз.

Какво представляват еко стикерите за екологична група?

Стикерът ще се залепя на предното стъкло на автомобила. Той ще важи до следващия технически преглед. Чип ще контролира екологичната група. Той ще бъде вграден в еко стикера.

Прочитането на информацията от него ще става дистанционно.

Колко екологични стандарти има в ЕС?

Общо има 4 екологични групи, като се вземат предвид стандартите на ЕС за дизелови превозни средства. Принадлежността към определена група се определя от номера на емисионния код в паспорта на превозното средство.

Зелен еко стикер се дава на автомобили с бензинови двигатели (след 1988 г.), жълт – на автомобили с катализатори от 3-ти и 4-ти тип. Зеленото означава, че можете да карате безгрижно във всички екологични зони.

Екологични класове на превозните средства

Euro 1 стандарт – вредното въздействие на изгорелите газове от автомобила. Стандартите, посочени в него, се отнасят само за автомобили, работещи на бензин. В Евро 1 е установено максимално възможното съдържание на вещества като азотен оксид, въглероден окис и въглеводороди в отработените газове. Тези ограничения обаче не могат да бъдат наречени твърди.

Euro-2 стандарт – е следващата версия на екологичния клас автомобили, която предвижда съдържанието на токсични вещества в автомобилните газове да се намали три пъти.

Euro 3 стандарт – е първият стандарт, на който дизеловите автомобили също трябва да отговарят. Стандартите относно количеството вредни примеси в отработените газове са станали още по-строги. Максималното съдържание на такива вещества в сравнение с предишното издание е намаляло с почти 40%.

Евро 4 стандарт – се използва активно в европейските страни от 2005 г.. Автомобилите, съответстващи на този екологичен клас, трябва да отделят с 40% по-малко вредни съединения в атмосферата, отколкото превозни средства от клас Евро 3.

Euro 5 стандарт – е най-новото издание на екологичния стандарт. От 2008 г. нормите на това издание станаха задължителни за камионите, а от 2009 г. и за леките автомобили. В момента, във всички държави от Европейския съюз са разрешени за продажба само автомобили от този клас.

Как да приспособите автомобила си към екологичен клас според Дизел Център ?

стикер екология
ЕКОСТИКЕР ЕКОЛОГИЯ

Поради промени в разпоредбите, на шофьорите може да им се наложи да преоборудват автомобила. Може да се смени двигателя, трябва да разберете какъв екологичен клас има автомобилът в момента. Списъкът с действия ще зависи от настоящите стандарти, които ще ви позволят да приведете машината в съответствите с закона и еконормите.

Дизел Център